F

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Fabayo Afrikaans V Een gelukkige geboorte brengt vreugde Yoruba, Nigeria
Fadil Afrikaans M Grootmoedig Arabisch, Noord-Afrika
Faizah Afrikaans V Zegevierend Arabisch, Noord-Afrika
Fakih Afrikaans M wie de Koran reciteert Arabisch, Noord-Afrika
Faraji Afrikaans M Troost Swahili, Oost-Afrika
Fayola Afrikaans V Gang met eer Yoruba, Nigeria
Femi Afrikaans V Houd van me Yoruba, Nigeria
Fifi Afrikaans M Geboren op Vrijdag Fante, Ghana
Fola Afrikaans V Eerbaar Yoruba, Nigeria
Folade Afrikaans V Zij brengt eer Yoruba, Nigeria
Folami Afrikaans V De eer en eerbiedigt me Yoruba, Nigeria
Folayan Afrikaans V Om met waardigheid te lopen Yoruba, Nigeria
Foluke Afrikaans V Geplaatst in de zorg van de God Yoruba, Nigeria
Foluke Afrikaans M Gegeven aan God Yoruba, Nigeria
Fujo Afrikaans V Geboren na een ruzie Swahili, Oost-Afrika
Fukayna Afrikaans V Goed geinformeerd Egyptenaar, Noord-Afrika
Funsani Afrikaans M Verzoek Ngoni, Malawi