P

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Paki Afrikaans M Getuige Xhosa, Zuid-Afrika
Panya Afrikaans V Muis, verwijzing naar een kleine baby Swahili, Oost-Afrika
Panyin Afrikaans V Eerste geboren van tweelingen Fante, Ghana
Pasua Afrikaans V Geboren door cesarean sectie Swahili, Oost-Afrika
Pili Afrikaans V Geboren seconde Swahili, Oost-Afrika