T

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Tabia Afrikaans V Begaafd Swahili, Oost-Afrika
Tahir Afrikaans M Zuiver Arabisch, Noord-Afrika
Taiwo Afrikaans M Eerste geboren van tweelingen Yoruba, Nigeria
Taiwo Afrikaans V Eerste geboren van tweelingen Yoruba, Nigeria
Takiyah Afrikaans V Godvruchtigheid Arabisch, Noord-Afrika
Talib Afrikaans M Zoeker Arabisch, Noord-Afrika
Taliba Afrikaans V Zoeker van kennis Arabisch, Noord-Afrika
Tau Afrikaans M Leeuw Tswana, Botswana
Teleza Afrikaans V Glad Ngoni, Malawi
Thabiti Afrikaans M Een mens Mwera, Kenia
Thandiwe Afrikaans M Geliefd Zoeloe, Zuid-Afrika
Thandiwe Afrikaans V Hartelijk Xhosa, Zuid-Afrika
Thema Afrikaans V Koningin Akan, Ghana
Themba Afrikaans V Vertrouwd op Zoeloe, Zuid-Afrika
Themba Afrikaans M Hoop Xhosa, Zuid-Afrika
Titilayo Afrikaans V Eeuwig geluk Yoruba, Nigeria
Tulinagwe Afrikaans V De god is met ons Nyakyusa, Tanzania
Tumaini Afrikaans M Hoop Mwera, Kenia
Tusajigwe Afrikaans V Wij worden gezegend Nyakyusa, Tanzania