R

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Rachel Bijbels V Onschuld van een lam Hebreeuws
Rebecca Bijbels V Verbindend Hebreeuws
Rueben Bijbels M Behold een zoon Hebreeuws
Ruth Bijbels V Vriendschap Hebreeuws