N

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Nani Grieks V Verfijnd Grieks
Nannos Grieks M De god is verfijnd Grieks
Nectarios Grieks M Nectar Grieks
Nerissa Grieks V Overzeese nimf Grieks
Nestor Grieks M wie vertrekt Grieks
Nicodemus Grieks M Overwinning van de mensen Grieks
Nike Grieks V Overwinning Grieks
Nikolaos Grieks M Overwinning van de mensen Grieks
Nikoleta Grieks V Overwinning van de mensen Grieks
Nikolos Grieks M Overwinning van de mensen Grieks
Nikos Grieks M Overwinning van de mensen Grieks
Nilos Grieks M Overwinning van de mensen Grieks
Niobe Grieks V Onbekend Grieks
Nitsa Grieks V Licht Grieks
Nysa Grieks V Begin Grieks
Nyssa Grieks V Begin Grieks