R

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Rena Grieks V Vrede Grieks
Rhea Grieks V Het stromen Grieks
Rhode Grieks V Nam toe Grieks
Ritsa Grieks V Verdediger van mensheid Grieks
Romanos Grieks M Een Romein Latijns
Rouvin Grieks M Behold een zoon Hebreeuws