Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Cain Hebreeuws M Gatherer Hebreeuws
Caleb Hebreeuws M Gelovige hond Hebreeuws
Carmel Hebreeuws M Tuin of wijngaard Hebreeuws
Carmel Hebreeuws V Tuin of wijngaard Hebreeuws
Carmela Hebreeuws V Tuin of wijngaard Hebreeuws
Carmelina Hebreeuws V Tuin of wijngaard Italiaans
Carmeline Hebreeuws V Tuin of wijngaard Hebreeuws
Carmella Hebreeuws V Tuin of wijngaard Hebreeuws
Carmelo Hebreeuws M Vruchtbare boomgaard Hebreeuws
Carmen Hebreeuws V Lied Latijns
Carmi Hebreeuws M De opmaker van de wijnstok Hebreeuws
Carmine Hebreeuws M Lied Hebreeuws
Chaba Hebreeuws V Het leven Hebreeuws
Chabah Hebreeuws V Het leven Hebreeuws
Chagai Hebreeuws M Bemiddelt Hebreeuws
Chagiah Hebreeuws M Meditatie Hebreeuws
Chaim Hebreeuws M Het leven Hebreeuws
Chaka Hebreeuws V Het leven Sanscritisch
Chana Hebreeuws V Bevallig Hebreeuws
Chanah Hebreeuws V Bevallig Hebreeuws
Chanan Hebreeuws M Wolk Hebreeuws
Chanoch Hebreeuws M Specifiek Hebreeuws
Chanoch Hebreeuws M Specifiek Hebreeuws
Chasia Hebreeuws V Schuilplaats Hebreeuws
Chasidah Hebreeuws V Vroom Hebreeuws
Chasya Hebreeuws V Schuilplaats Hebreeuws
Chasye Hebreeuws V Schuilplaats Hebreeuws
Chava Hebreeuws V Het leven Hebreeuws
Chaviv Hebreeuws M Geliefd of dearly van gehouden Hebreeuws
Chaviva Hebreeuws V Geliefd of dearly van gehouden Hebreeuws
Chavive Hebreeuws V Geliefd of dearly van gehouden Hebreeuws
Chavivi Hebreeuws M Geliefd of dearly van gehouden Hebreeuws
Chaya Hebreeuws V Het leven Hebreeuws
Chayim Hebreeuws M Het leven Hebreeuws
Chayka Hebreeuws V Het leven Hebreeuws
Che Hebreeuws M De god zal zich toevoegen of zal vermenigvuldigen Spaans
Chedva Hebreeuws V Joyous Hebreeuws
Chepe Hebreeuws M De god zal zich vermenigvuldigen Spaans
Chephzibah Hebreeuws V Zij is onze verrukking Hebreeuws
Chepito Hebreeuws M De god zal zich toevoegen of zal vermenigvuldigen Spaans
Chiram Hebreeuws M Verheven Hebreeuws
Choni Hebreeuws M Verfijnd Hebreeuws
Cochava Hebreeuws V Ster Hebreeuws