N

Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Nancsi Hongaars V Gunst Hongaars
Nandor Hongaars M Avontuurlijk, moedig Hongaars
Nusa Hongaars V Gunst Hongaars
Nusi Hongaars V Gunst Hongaars