Baby Naam Categorie Geslacht Betekenis Afkomst
Gaea Mythologie V Aarde Grieks
Galatea Mythologie V Ivoor-gekleurde Grieks
Ganymedes Mythologie M Mooie Grieks
Garmr Mythologie M Wachter van Hades Noordse
Gefion Mythologie V Godin van de maagden Noordse
Gemini Mythologie M Twin Roman
Geryones Mythologie M Drie Grieks
Godiva Mythologie V God’s geschenk Oudengels
Gudrun Mythologie V Vriend in oorlog Noordse
Gunnar Mythologie M Slag bij veld Noordse