Maltese namen en hun betekenissen

Maltese namen

Malta is rijk aan cultuur en geschiedenis. De namen in Malta zijn een interessant kenmerk van deze cultuur. Deze namen zijn vaak uniek en hebben een diepe betekenis. Ze laten de rijke geschiedenis en tradities van het eiland zien.

We zullen een overzicht geven van Maltese namen en wat ze betekenen. Ook ziet u enkele populaire jongens- en meisjesnamen uit Malta.

 • Maltese namen hebben diepe culturele betekenissen
 • Veel namen zijn geïnspireerd op religie of historische gebeurtenissen
 • Populaire Maltese jongensnamen zijn Gorgius, Julius en Antonio
 • Populaire Maltese meisjesnamen zijn Maria, Christina en Elena
 • Er is een uitgebreide lijst van Maltese namen beschikbaar voor inspiratie

De betekenis van Maltese namen

In Malta worden namen zorgvuldig uitgekozen. Ze hebben vaak een diepe betekenis. Veel namen zijn verbonden met religie of geschiedenis.

Sommige namen verwijzen naar heiligen, bijbelse figuren of belangrijke momenten in de geschiedenis. Door de betekenis van deze namen te begrijpen, leer je meer over de Maltese cultuur en tradities.

Populaire Maltese jongensnamen

In Malta kiest men vaak deze bekende namen voor jongens. Ze hebben elk hun betekenis. Mensen kiezen ze omwille van hun rijke geschiedenis en religieuze waarde. Hier is een lijstje met veelgebruikte Maltese namen:

Namen Betekenis
Gorgius Betekent “boer” of “landbouwer”
Julius Betekent “jeugdig” of “jong van hart”
Salvatore Betekent “redder” of “verlosser”
Domenico Betekent “heer van de heiligen”
Antonio Betekent “onbetaalbaar” of “van onschatbare waarde”
Christopher Betekent “drager van Christus”

Dit zijn maar enkele van de favoriete jongensnamen in Malta. Elke naam heeft een rijke betekenis en draagt bij aan de cultuur van Malta. Dit maakt ze extra speciaal voor degenen die ze dragen. Maltese namen onthullen vaak iets over de tradities en geloofsovertuigingen van het eiland. Ze tonen de unieke identiteit van Malta.

Populaire Maltese meisjesnamen

In Malta houden mensen van charmante en traditionele namen. Ouders zoeken naar namen die elegant zijn. En namen die schoonheid uitstralen.

 1. Maria
 2. Christina
 3. Elena
 4. Giulia
 5. Isabella
 6. Sofia

Sommige Maltese meisjesnamen hebben een religieuze betekenis. Anderen kiest men vanwege hun charme en elegantie. Deze namen zijn tijdloos en populair in Malta.

Deze namen zijn dan ook erg geliefd. Dit komt door hun culturele, historische betekenis en hun mooie uitstraling. Ouders geven hun kind een unieke identiteit verbonden aan Malta’s cultuur.

Maltese meisjesnamen Betekenis
Maria Verwijst naar de Maagd Maria, de moeder van Jezus
Christina Afgeleid van het Griekse woord voor “gezalfde”, verwijzend naar Jezus Christus
Elena Betekent “licht” of “stralend”
Giulia Een variant van de naam Julia, wat “jeugdig” of “jong” betekent
Isabella Betekent “God heeft gezworen”
Sofia Betekent “wijsheid”

Dit zijn maar een paar voorbeelden van mooie Maltese meisjesnamen. Er zijn nog veel meer. Elk van deze namen heeft zijn eigen betekenis. En draagt bij aan de cultuur van Malta.

Maltese namenlijst

Bent u op zoek naar een unieke naam voor uw kind? Malta heeft veel prachtige namen, zowel traditionele als moderne. Deze lijst bevat zowel jongens- als meisjesnamen. Elk met zijn betekenis en achtergrond.

Laat de Maltese cultuur je inspireren bij het kiezen van de perfecte naam. Ontdek traditionele en moderne Maltese namen hier.

Populaire Maltese jongensnamen

Enkele populaire jongensnamen in Malta zijn:

 • Gorgius
 • Julius
 • Salvatore
 • Domenico
 • Antonio
 • Christopher

Populaire Maltese meisjesnamen

De meisjesnamen klinken charmant en traditioneel. Enkele favorieten zijn:

 • Maria
 • Christina
 • Elena
 • Giulia
 • Isabella
 • Sofia

Complete Maltese namenlijst

Hier vind je een complete lijst van Maltese namen:

Jongensnamen Meisjesnamen
Gorgius Maria
Julius Christina
Salvatore Elena
Domenico Giulia
Antonio Isabella
Christopher Sofia
Luca Emma
Emma Maria
Liam Christina
Sophia Elena

Deze lijst laat zien hoeveel namen er zijn. Er zijn nog veel meer prachtige Maltese namen. Neem de tijd om ze te verkennen. Vind zo de perfecte naam die de rijke Maltese cultuur en tradities weerspiegelt.

Tradities en gebruiken van het benoemen van kinderen in Malta

In Malta vinden ouders het heel belangrijk om unieke namen voor hun kinderen te kiezen. Ze kiezen namen die passen bij de persoonlijkheid van het kind. Vroeger kozen ouders vaak namen die al in de familie voorkwamen. Of ze werden geïnspireerd door heiligen en historische figuren.

Maltees namen geven is meer dan zomaar een naam uitkiezen. Namen dragen diepe betekenissen die teruggaan naar de geschiedenis en tradities van Malta. Ouders denken goed na over de naam die ze kiezen. Vaak vertelt een Maltese naam iets over wat de ouders hopen voor hun kind en hun culturele achtergrond.

Maltese namen

Familiebanden zijn heel belangrijk in Malta als het om namen gaat. Kinderen worden vaak vernoemd naar grootouders of andere familieleden. Dit versterkt de band binnen de familie. Een kind vernoemen naar een heilige laat veel respect zien en heeft een diepe betekenis.

Maltese ouders eren ook graag belangrijke historische figuren door hun kind naar hen te noemen. Dit houdt de geschiedenis en cultuur van Malta levend in de naam van het kind. Het geeft ouders een gevoel van trots.

Naast traditionele namen wordt ook creativiteit en individualiteit gewaardeerd in Malta. Unieke namen die je niet vaak hoort, of namen uit verschillende culturen, worden steeds populairder. Dit laat zien dat Malta openstaat voor diversiteit en nieuwe invloeden.

Bijzondere Maltese naamgevingsgewoonten

Een unieke Maltese gewoonte is het geven van meerdere voornamen. Een kind krijgt meer dan één naam, waarbij de eerste de dagelijkse roepnaam is. De andere namen zijn vaak traditioneel of hebben een speciale betekenis. Ze worden alleen gebruikt bij officiële gelegenheden.

Maltezen zorgen er ook voor dat de ouders in de naam van het kind voorkomen. Het kind draagt zowel de voornaam van de vader als die van de moeder. Dit verbindt het kind sterk met zijn of haar beide ouders en benadrukt hun unieke afkomst.

De invloed van de Maltese cultuur op namen

De Maltese cultuur heeft grote invloed op kindernamen. Dit komt door de rijke geschiedenis en tradities van Malta. In de Maltese namen zie je vaak verwijzingen naar religie en geschiedenis. Dit geeft de namen extra betekenis.

De cultuur van Malta is van oudsher sterk geworteld in erfgoed. Dit zie je terug in hoe ouders namen kiezen. Maltese namen tonen de diepe waarden en overtuigingen van de samenleving.

Religie is erg belangrijk in Malta. Daarom zijn veel namen vernoemd naar heiligen. Dit laat de sterke geloofsstructuur van Malta zien.

Geloof Invloed op namen
Katholiek Veel namen zijn vernoemd naar katholieke heiligen, zoals Maria en Joseph
Islamitisch Sommige namen hebben een Arabische oorsprong en weerspiegelen de islamitische tradities

De geschiedenis van Malta heeft ook invloed op kindernamen. Namen verwijzen vaak naar belangrijke figuren en gebeurtenissen. Dit maakt de namen rijk aan betekenis en symboliek.

Historische invloeden op Maltese namen

 • De Feniciërs: Namen zoals Melqart en Adonis zijn van Fenicische oorsprong.
 • Romeinse tijd: Maltese culture heeft Romeinse namen, zoals Marcus en Julius.
 • Arabische overheersing: Namen zoals Aminah en Omar hebben Arabische invloeden.

De Maltese cultuur beïnvloedt namen meer dan via religie en geschiedenis. Zij benadrukt ook belangrijke traditionele waarden. Bij naamgeving spelen zaken als familiebanden en eerbied voor ouderen een grote rol.

Al met al, de Maltese cultuur bepaalt zoveel over de namen. Religie, geschiedenis en tradities blijven belangrijk. Dit leidt tot unieke namen die de cultuur mooi weergeven.

De geschiedenis van de Maltese cultuur

Malta is een eiland met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de oudheid. Het heeft veel overheersers gehad en werd bewoond door verschillende volkeren. Elk van hen heeft de Maltese cultuur op unieke wijze verrijkt.

In Malta vond een mix van culturen en tradities plaats. Dit door de invloed van onder andere de Feniciërs, Romeinen en Arabieren. Zo’n unieke mengeling van invloeden is zelfs voor Europa bijzonder.

Rond 800 v.Chr. kwamen de Feniciërs naar Malta en startten handelsnederzettingen. Zij brachten hun cultuur en handelswegen met zich mee. De Romeinen veroverden Malta in de 2e eeuw v.Chr. en bleven hier enkele eeuwen.

Deze overheersing liet blijvende sporen na in taal, architectuur en cultuur. In de 9e eeuw volgden de Arabieren met de islamitische cultuur. Het eiland werd verrijkt met nieuwe taal, architectuur en keuken.

Door de eeuwen heen ontwikkelde Malta zo zijn eigen identiteit. Andere Europese mogendheden, zoals de Ridders van Malta en de Britten, speelden hierin ook een rol.

De Maltese cultuur kent vandaag nog vele oude tradities. Muziek, dans, religieuze feesten en lekker eten zijn er belangrijk. De taal, verwant aan het Arabisch, versterkt de culturele identiteit.

Zie hieronder een tabel met belangrijke periodes en invloeden in de Maltese cultuur.

Periode Overheersers/invloeden
Fenicische periode Feniciërs
Romeinse periode Romeinen
Arabische periode Arabieren
Ridders van de Orde van Malta Ridderorden
Britse overheersing Britten

De rol van namen in de Maltese cultuur

Namen zijn erg belangrijk in Malta. Ze laten zien wie je bent. Ouders kiezen de namen met veel zorg. Een naam verbindt mensen met Malta’s cultuur. Het is een serieuze keuze voor ouders.

Tradities en betekenissen

Mensen in Malta gebruiken namen om anderen te herkennen en te begrijpen. Ouders denken diep na over de naam van hun kind. Namen kunnen veel betekenen. Ze gaan vaak over geloof, geschiedenis of familie. Zo blijft de cultuur sterk leven.

Betekenisvolle keuzes

Het kiezen van een naam in Malta is goed doordacht. Ouders denken na over de betekenis. Ze kijken ook naar de geschiedenis. Vaak wordt een naam van een heilige gekozen. Zo herdenken ze belangrijke momenten en personen in de geschiedenis.

Een erfenis doorgeven

Veel namen in Malta worden doorgegeven binnen families. Het is een teken van respect. Het versterkt ook de familieband. Dit gebruik is erg belangrijk voor de Maltese samenleving.

Verbinding met tradities

Een naam kiezen is in Malta meer dan persoonlijk. Het betekent ook trouw blijven aan tradities. Het geeft kinderen een sterke culturele identiteit. Zo blijven de oude gewoontes en tradities bestaan.

Namen in Maltese cultuur Betekenis
Joséphine Verwijst naar de heilige Jozef, de beschermheilige van Malta
Samuel Betekent “God heeft gehoord” en is afgeleid van de Hebreeuwse naam Shmuel
Angele Verwijst naar de engelen en symboliseert bescherming en spiritualiteit
Nicholas Afgeleid van de Griekse naam Nikolaos en betekent “overwinnaar van het volk”
Sophia Betekent “wijsheid” en wordt gezien als een tijdloze en elegante naam

Populaire Maltese namen in de moderne tijd

In Malta zie je zowel traditionele als moderne namen veel. De moderne namen zijn de laatste jaren steeds meer gebruikt. Er zijn unieke, creatieve namen maar ook internationale namen in de Maltese cultuur.

Enkele moderne Maltese namen zijn bijvoorbeeld:

 • Luca
 • Emma
 • Liam
 • Sophia

Deze namen vinden ouders mooi vanwege hun eigentijdse stijl. Ze geven een frisse wind en internationale smaak aan de Maltese namen.

Naam Geslacht Betekenis
Luca Jongensnaam en meisjesnaam Verwijst naar de apostel Lucas en betekent “licht” of “lichtgevend”
Emma Meisjesnaam Van oorsprong een Germaanse naam die “groot” of “krachtig” betekent
Liam Jongensnaam Een verkorte vorm van het Ierse “Uilliam”, wat “willende beschermer” betekent
Sophia Meisjesnaam Afgeleid van het Griekse woord voor “wijsheid”

Deze namen tonen de moderne trends en de culturele mix in Malta. Ze zijn favoriet door betekenis, klank, en werelds gevoel. Ouders die een moderne Maltese naam zoeken, kunnen deze bekende namen overwegen.

Het kiezen van een Maltese naam

Het kiezen van een Maltese naam voor je kind is een spannende stap. Malta kent een rijke geschiedenis en cultuur. Hierdoor vinden ouders veel inspiratie voor namen die bij hun kind passen.

Malta biedt traditionele namen met diepe betekenissen. Deze namen komen uit de rijke historie en religie van het land. Dit draagt bij aan de culturele trots van het eiland.

Naast traditionele namen bestaan er moderne Maltese namen. Ze weerspiegelen internationale trends en verzinnen creatieve namen. Belangrijk is dat ze een speciale betekenis voor de ouders hebben en Maltese cultuur ademen.