Hoe komt Waspik aan zijn naam?

Waspik komt van Waes, wat moerassig land betekent. En pik is ook een ander woord voor vooruitstekend stuk land. Men onderscheidde zelf een tijd lang Waspik-Boven en Waspik-Beneden.1

Waar komt de plaatsnaam Sexbierum vandaan?

In het Friese Sexbierum worden ze vast doodmoe van alle onderbroekenlol over hun plaatsnaam. De naam Sexbierum zou namelijk een combinatie van de woorden zes (sex) en terp (bierum) zijn. Een andere verklaring is dat de naam verwijst naar de Heilige Sixtus.

Wat is de langste plaatsnaam in Nederland?

Gasselterboerveenschemond (25 letters) wordt algemeen als de langste plaatsnaam van Nederland beschouwd.3

Hoe zijn steden namen ontstaan?

Plaatsnamen worden gevormd met de woordenschat, de klanken en de woordvormingsmechanismen die een taal op een gegeven moment bezit. Woorden die in de loop van de geschiedenis uit een taal verdwijnen, kunnen in toponiemen bewaard blijven omdat ze de verwijzende functie ervan niet in de weg staan.

Wat betekent in plaatsnaam?

betekenis & definitie. De naam van een plaats, bewoond oord of ander bebouwd gebied binnen gemeenten. Toelichting Het gaat bijvoorbeeld om voorheen zelfstandige gemeenten, dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grote stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen, of recentere uitbreidingsgebieden).3

Wat betekent broek in een plaatsnaam?

Het woord(deel) broek heeft een Oudnederlandse herkomst en heeft als betekenis ‘vochtig laagland, moeras’. De meeste plaatsen met het toponiem broek lijken al lang niet meer op een moeras. Sinds de vroege middeleeuwen is de bodemtoestand van de broekgronden verbeterd door drainering.

Waarom Sexbierum?

De verklaring van de plaatsnaam is minder spectaculair dan je misschien zou denken. De kerk in het dorp is gewijd aan paus Sixtus II en om de kerk staat een aantal huizen. Huizen in het Oud-Fries zijn Bierum en vandaar de naam Sexbierum: huizen om de kerk van paus Sixtus II.

Welk dorp heeft de langste naam?

De langste plaatsnaam ter wereld De Europese plaats met de langste naam is Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, in de wandeling ook wel ‘Llanfair PG’ geheten. Het plaatsje ligt in Wales, waar wel meer van dit soort lange namen voorkomen.3

Wie heeft de plaatsnamen bedacht?

Wat is de herkomst van het woord etymologie?

Het woord etymologie komt via het Latijn uit het Grieks en is samengesteld uit de woorden étumo- ‘het ware’ en -logía ‘studie, onderzoek’. Etymologie is dus eigenlijk het zoeken naar het ware, de kern of basis van het woord.