Hoeveel kost het om een naam te veranderen?

Hoeveel kost een naamsverandering of toevoeging van een naam? Het registratierecht bedraagt 140 euro.

Hoeveel kost het om je voornaam te veranderen?

Het bedrag voor de wijziging is een vast tarief. Het honorarium voor de advocaat, inclusief het intakegesprek, het opstellen en indienen van het verzoek, is € 899 (inclusief BTW).

Is het mogelijk om je voornaam te veranderen?

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam. U heeft dan een advocaat nodig.

Kun je jezelf een tweede naam geven?

Om een voorouder te eren, of de associatie aan familie of de afkomst te versterken, kan iemand de wens hebben om ook de naam van die persoon te dragen. Het kan ook zijn dat een tweede of derde naam bij de aangifte na geboorte is vergeten. Het is dan mogelijk die extra naam of namen alsnog toe te voegen aan de doopnaam.1

Hoe lang duurt het om je naam te veranderen?

Het ministerie vraagt aan de gemeente (Publiekszaken) advies over uw verzoek. Binnen 10 maanden neemt de minister van Veiligheid en Justitie een besluit over uw verzoek tot naamswijziging. De geboortegemeente past uw gegevens aan op uw geboorteakte.

Kan ik de voornaam van mijn kind veranderen?

Het laten wijzigen van de voornaam van uw kind kan enkel via de rechtbank. U heeft hierbij bijstand nodig van een advocaat. Met hulp van een advocaat kunt u een verzoek indienen voor het laten wijzigen van de voornaam van een minderjarige. Deze verzoekschriften worden vaak schriftelijk afgehandeld door de rechtbank.

Wat zijn de voorwaarden om je naam te veranderen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen….U kunt uw voornaam laten wijzigen als:u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent.de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt.de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden.de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Waar moet je naamswijziging doorgeven?

De ambtenaar van de burgerlijke stand voert de naamswijziging door in uw geboorteakte. Verder wordt uw naamswijziging automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie personen (BRP). Andere instanties moet u zelf informeren dat uw achternaam is gewijzigd.

Hoe vaak komt de achternaam voor?

Doopnamen toevoegen of verwijderen kan via de rechtbank. Formeel heet dit een verzoek tot voornaamswijziging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert onze advocaat wat de voorwaarden zijn, hoe een dergelijke procedure in zijn werk gaat en aan welke criteria de rechter toetst.

Kan je je tweede naam weghalen?

Doopnamen toevoegen of verwijderen kan via de rechtbank. Formeel heet dit een verzoek tot voornaamswijziging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert onze advocaat wat de voorwaarden zijn, hoe een dergelijke procedure in zijn werk gaat en aan welke criteria de rechter toetst.

Hoeveel kost het om een 2de naam te krijgen?

Hoe kan je je tweede naam veranderen?

De rechter kan op verzoek een wijziging van de voornaam/voornamen van u of uw kind gelasten. Om een wijziging te vragen, moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter zal toetsen of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang voor de gevraagde naamswijziging.