Is Jurjen een Friese naam?

Jurjen is een Nederlandse naam voor jongens.

Wat betekent de naam Jurjen?

Jurjen is een jongensnaamnaam en betekent “boer of akkerman”. De naam stamt af van George.

Waar komt de naam Baukje vandaan?

Baukje is afgeleid van Baue. Baue is een jongensnaam die komt uit het Germaans, maar die onder invloed van de kindertaal zo is verkort en vervormd, dat de oorspronkelijke naam niet geheel duidelijk is. Mogelijk is hij verwant aan Bavo, zelf ook een verkorte naam.