Waar komt de naam Tecla vandaan?

Thekla = thekla is een Griekse meisjesnaam. Het betekent `God`s glorie`.

Wat betekent Tecla?

Tecla is een Griekse meisjesnaam en betekent “God is met ons”. De naam stamt af van Thekla.

Wat betekent Thekla?

Thekla, uit Theokleia, vrouwelijke afleiding van Theokles; theo- is ‘god’ en -kles is ‘roem’. In vroege legenden is Thecla de naam van een bekeerlinge van Paulus; kerkelijke feestdag: 23 september. Zij werd vooral in de Grieks-orthodoxe kerk vereerd als de eerste martelares.

Wat betekent Tekla?

Tekla = tekla is een Poolse meisjesnaam. Het betekent `God`s glorie`.