Waar komt de naam Tokkie vandaan?

De term ontstond toen de Amsterdamse familie Ruijmgaart-Tokkie (bekend als ‘de Tokkies’) in 2005 veel negatieve aandacht kreeg vanwege het asociale gedrag dat zij vertoonden in de documentaireserie Familietrots, van de voormalige Nederlandse publieke omroep de IKON.

Wat is een ander woord voor tokkie?

Tokkie is in de Nederlandse taal ingeburgerd als synoniem voor aso sinds de televisieserie over de familie Tokkie. In de Van Dale staat “tokkie” omschreven als een “asociale persoon, met name niemand die in zijn woonomgeving voor overlast zorgt”.

Waar woont familie tokkie?

Hanna Tokkie en haar ex-man, de rioleringswerker Gerrie Ruijmgaart, woonden met drie van haar vijf kinderen aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan in de wijk Slotermeer in Amsterdam. In Slotermeer stond het deel waar de familie woonde al jaren bekend als ‘het asocialenbuurtje’.

Wat een tokkies?

Tokkie = De term tokkie wordt (voornamelijk in Nederland) gebruikt als een scheldwoord voor een persoon of groep mensen met overheersend negatieve kwaliteiten of asociaal gedrag. Het woord is afgeleid van de familienaam tokkie.

Welke woorden passen bij het woord asociaal?

` zonder sociaal besef. 1) Aso 2) Boosaardig gedrag 3) Egoïstisch 4) Grof 5) Iemand met een asociaal gedrag 6) Iemand zonder fatsoen 7) Lomp 8) Maatschappelijk onaangepast 9) Moeilijk opvoedbaa…

Welke woorden passen bij asociaal?

Puzzelomschrijvingen van asociaal:Aso.Boosaardig gedrag.Egoïstisch.Grof.Iemand met een asociaal gedrag.Iemand zonder fatsoen.Lomp.Maatschappelijk onaangepast.

Wat is het Engelse woord voor Tokkie?

Ik ben zo opgewonden, Tokkie. Klucky, I’m so excited.

Wat te doen tegen tokkies?

Vaak bevindt de overlast zich in de woning van veroorzaker. De burgemeester kan dan wel een bestuurlijke waarschuwing opleggen, maar dit is ook maar tegen de maan blaffen. Het is immers geen besluit in de zin van de Awb en heeft daardoor geen rechtsgevolg. Een betere optie is om civielrechtelijke stappen te ondernemen.

Hoe herken je een Tokkie?

niet sociaal, is iemand die door zijn gedrag de gemeenschap voortdurend verstoort of in gevaar brengt. Hij kan of wil zich niet aanpassen. B.v. iemand die niet wil werken, een dronkaard.

Wat is de betekenis van asociaal?

niet sociaal, is iemand die door zijn gedrag de gemeenschap voortdurend verstoort of in gevaar brengt. Hij kan of wil zich niet aanpassen. B.v. iemand die niet wil werken, een dronkaard.