Wat is de betekenis van een antoniem?

Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti (“tegen”), onoma (“naam, benoeming”). Beide woorden vormen een antoniemenpaar.

Wat is een antoniem voorbeeld?

woord met een tegengestelde betekenis taalkunde Voorbeeld: `’Mooi’ is een antoniem van ‘lelijk’, en ‘lelijk’ een antoniem van ‘mooi’.

Wat zijn synoniemen en antoniemen?

Synoniemen zijn twee woorden die hetzelfde betekenen. Antoniemen zijn woorden die het tegengestelde betekenen. Homoniemen zijn woorden die twee betekenissen hebben.

Wat is het tegenovergestelde van niet?

niet = •ontkenning, tegenovergestelde van wel.

Welke woorden vormen een tegenstelling?

Signaalwoorden van tegenstelling zijn bijvoorbeeld:maar.echter.toch.daar staat tegenover.dat.hoewel.daarentegen.dat ligt heel anders.

Wat betekent hetzelfde als doorweekt?

vochtig, doordrenkt, doorweekt, drassig, klef, klam, vuns.

Wat is de betekenis van pleonasme?

Omschrijving. Men spreekt van een pleonasme als een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens, ‘dubbelop’, door een ander woord wordt uitgedrukt.12 mei 2021

Wat is een homoniem voorbeeld?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).9 mei 2011

Wat betekent een anagram?

Een anagram of letterkeer is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord of een andere zin maar in een andere volgorde. Het maken van anagrammen is een geliefd woordspel. Anagrammen worden ook vaak gebruikt als pseudoniem.

Wat is het tegenovergestelde van orde?

Van nature is Nederland een kei in het afvoeren van overtollig water. Maar de droogte van afgelopen zomer vraagt om het tegenovergestelde: water vasthouden.1

Wat is het tegenovergestelde van kurkdroog?

Van nature is Nederland een kei in het afvoeren van overtollig water. Maar de droogte van afgelopen zomer vraagt om het tegenovergestelde: water vasthouden.1

Wat is de betekenis van vredig?

Wat is het tegenovergestelde van letterlijk?

Als je het hebt over de betekenis van woorden en zinnen kun je het hebben over de letterlijke en de figuurlijke betekenis. De letterlijke betekenis, is de betekenis precies zoals het er staat. De figuurlijke betekenis is hier het tegenovergestelde van. Het is dus niet precies zoals het er staat.2

Welke Woordraadstrategieën zijn er?

Terms in this set (7)kijken of er woorden met dezelfde betekenis zijn in tekst. … kijken of er woorden met tegengestelde betekenis zijn in tekst. … kijken of er omschrijving/definitie van moeilijk woord in tekst staat. … kijken of er voorbeelden van moeilijk woord in tekst staat.

Waar begint een tegenstelling mee?

VerbandSignaalwoordenTegenstellingmaar, echter, niettemin, toch, desondanksTijdeerst, dan, daarna, toen, vroeger, voordatOorzaak / gevolgdoor(dat), daardoor, … had tot gevolg, wegensToelichting / voorbeeldzo, bijvoorbeeld, zoals, neem nou, ter illustratie, u kent het wel, ter verduidelijkingNog 7 rijen