Wat is de betekenis van eentonig?

1) Afgezaagd 2) Afstompend 3) Eenvormig 4) Eenzelvig 5) Geestdodend 6) Glansloos 7) Met weinig afwisseling 8) Monotoon 9) Saai 10) Slaapverwekkend 11) Stom 12) Suf 13) Va…

Wat is eentonig betekenis?

eentonig – Bijvoeglijk naamwoord 1. saai doordat het telkens hetzelfde is ♢ – Jan deed eentonig werk waarbij hij telkens bakken van de lopende band moest afhalen.

Hoe schrijf je eentonig?

eentonig = eentonig bijv. naamw. Uitspraak: [enˈtonəx] met weinig afwisseling daardoor nogal saai Voorbeelden: `een eentonig geluid`, `een eentonige film`Antoniem: afwisselend Synoniemen: …

Wat is de betekenis van veelzijdig?

veelzijdig = veelzijdig bijv. naamw. Uitspraak: [velˈzɛidəx] goed in of bruikbaar voor verschillende dingen Voorbeelden: `Zij is een veelzijdige zangeres, ze zingt zowel jazz als klassieke muziek.

Wat is de betekenis van Evenmin?

Evenmin betekent ‘ook niet, net zomin als’.

Wat betekent afgunstig zijn?

bijv. naamw. 1) Boos 2) Chagrijnig 3) Dwars 4) IJverzuchtig 5) Invidieus 6) Jaloers 7) Na-ijverig 8) Nijdig 9) Onwelwillende gezindheid of stemming 10) Scheel 11) Spijtig 12) Vol afgu…

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat is afgezaagd?

Als iets afgezaagd wordt genoemd, wil dat zeggen dat het zo vaak gezongen, gespeeld, gezegd, geschilderd, beweerd, behandeld, gebruikt of (na)gemaakt is dat het nu alleen maar een gevoel van verveling opwekt. Afgezaagd werd oorspronkelijk gezegd van een muziekstuk dat men tot vervelens toe op de viool had horen spelen.

Wat is de werkzaamheid?

werkzaamheid – zelfstandig naamwoord uitspraak: werk-zaam-heid 1. wat je doet in je werk ♢ wegens drukke werkzaamheden mag de directeur niet gestoord worden Zelfstandig naamwoord: werk-zaam-heid de werkzaamheid…

Wat is trant?

gevarieerd (bn) : afwisselend, bont, gemengd, heterogeen, levendig, veelzijdig, verscheiden. veelomvattend (bn) : breed, diep, omvangrijk, ruim, uitgebreid, veelzijdig, verreikend.

Hoe noem je iemand die veelzijdig is?

gevarieerd (bn) : afwisselend, bont, gemengd, heterogeen, levendig, veelzijdig, verscheiden. veelomvattend (bn) : breed, diep, omvangrijk, ruim, uitgebreid, veelzijdig, verreikend.

Wat is IJverig gedrag?

Wat betekent onthoornen?

van een of meer horens (hoorns) ontdoen. null Vaak ook in zelfstandig gebruik.

Wat komt op de eerste plaats?

Antwoord. Zowel in de eerste plaats als op de eerste plaats is correct. Beide combinaties betekenen ‘allereerst’, ‘primair’, ‘om te beginnen’, ‘vooral’. Op de eerste plaats heeft daarnaast de letterlijke betekenis ‘bovenaan’.12 mei 2021

Wat is een ander woord voor eveneens?

desgelijks, dito, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, item, ook. als synoniem van een ander trefwoord: evenzo (bw) : desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze.