Wat is een tussenvoegsel in een naam?

Een tussenvoegsel of voorvoegsel (beide termen hebben hun voor- en nadelen) is een deel van sommige eigennamen; meestal hoort het bij de familienaam. Vaak is het een kort woord zoals ‘van’ of ‘de’. Daarna komt dan het grondwoord van de naam: het deel dat meer kenmerkend is voor de persoon of familie.

Hoe schrijf je tussenvoegsels?

In Nederland schrijft men tussenvoegsels met een kleine letter als de voornaam, voorletters of adellijke titel ervoor staan. Zo is het Pieter van der Meulen, P. van der Meulen en de heer P. van der Meulen en baron van Voorst tot Voorst.

Hoe schrijf je Van der afgekort?

mr. Van der Sluis en burgemeester Van der Sluis. De verkorte vormen ’t en d’ worden altijd als kleine letter geschreven: meneer ’t Hart, mevrouw d’Ancona.11 mei 2011

Hoe schrijf je achternamen met van?

In Nederland worden woorden als de, der, in, op en van in achternamen klein geschreven als ze het eerste woord van de achternaam zijn en als de voornaam, voorletter of een ander deel van de achternaam er direct voor staat: Jan op de Beek, M. de Vries, Marie van der Ven-van Dijk, de heer Bos-van Casteren.12 mei 2021

Hoe schrijf je meneer van?

Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters. Voor bijvoorbeeld Beste meneer Van der Knaap geldt hetzelfde. Geachte krijgt een hoofdletter, omdat de aanhef (een soort zin) hier begint.

Is het dhr of dhr?

De correct gespelde afkorting van de heer is dhr., met kleine letters en een punt. Alleen als de afkorting aan het begin van een zin of een adresregel staat, gebruiken we een hoofdletter. Het is aan te bevelen om de heer voluit te schrijven.

Hoe kort je mevrouw af?

Mevrouw heeft twee afkortingen: mevr. en mw. Als afkorting van meneer en mijnheer wordt soms ook mr. gebruikt, maar dat is niet aan te bevelen omdat mr.2

Hoe schrijf je mevrouw afgekort?

Voor mevrouw wordt de afkorting mevr. of mw. gebruikt. Het is aan te bevelen mevrouw voluit te schrijven.

Wat is een voorvoegsel voorbeeld?

In Nederland schrijft men tussenvoegsels met een kleine letter als de voornaam, voorletters of adellijke titel ervoor staan. Zo is het Pieter van der Meulen, P. van der Meulen en de heer P. van der Meulen en baron van Voorst tot Voorst.

Hoe kort je achternamen af?

In Nederland schrijft men tussenvoegsels met een kleine letter als de voornaam, voorletters of adellijke titel ervoor staan. Zo is het Pieter van der Meulen, P. van der Meulen en de heer P. van der Meulen en baron van Voorst tot Voorst.

Hoe schrijf je een achternaam met tussenvoegsel?

Hoe kort je een achternaam af?

Dit gaat vaak over iemands voornaam en doopnaam of tweede naam. Voorbeeld: Johan Hendrik Peterus Smit heeft dan als initialen J.H.P. Het kan echter ook om meer letters gaan dan alleen de voorletter(s). Je kunt met initialen zowel alleen de voorletter(s) als de letters van de voor- en achternaam aangeven.

Hoe noem je Van der?

Noem je woorden als van, de, ter en der in achternamen voorvoegsels of tussenvoegsels? Dat kan allebei. Wie de achternaam Van den Berg op zichzelf bekijkt, vindt voorvoegsel misschien het meest voor de hand liggen: de voorvoegsels staan immers vóór de rest van de achternaam.7 mei 2011

Hoe schrijf je een naam?

(1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland een kleine letter als er een voornaam, initiaal of familienaam aan voorafgaat.

Hoe schrijf je twee achternamen?

Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen die twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. Het streepje is wettelijk niet verplicht: een spatie zou ook mogen. Wel maakt het streepje beter duidelijk dat de namen van twee personen gecombineerd zijn.