Wat is het verschil tussen een handelsnaam en bedrijfsnaam?

De bedrijfsnaam (handelsnaam) is de naam die u gebruikt bij het ondernemen. Het handelsnaamrecht ontstaat door het gebruik van de bedrijfsnaam. U moet uw bedrijfsnaam actief gebruiken om bescherming te krijgen van de Handelsnaamwet. Bijvoorbeeld in uw reclame, op uw gebouw, website en facturen.

Wat kun je met een extra handelsnaam?

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je door je nieuwe bedrijfsactiviteit misschien wel recht op aftrekposten voor startende ondernemers. Je kunt hierbij denken aan de startersaftrek of de zelfstandigenaftrek.3 mei 2022

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is wat anders dan een merknaam Het wetboek meldt: “Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.” Veel onderneming gebruiken hun handelsnaam ook als merknaam. Het is daarom verstandig om je handelsnaam ook gelijk als merknaam vast te leggen.2

Wat is een goede handelsnaam?

Maak de handelsnaam onderscheidend Een wettelijke voorwaarde van een goede bedrijfsnaam is dat jij je hiermee voldoende kunt onderscheiden. Dat wil zeggen dat een begrip zoals Dierenwinkel, Banketbakker of Psychopraktijk niet genoeg is.2

Wat is het verschil tussen handelsnaam en statutaire naam?

Als iemand in het handelsregister jouw onderneming op een naam wil vinden, zal dat dus lastiger worden. Je staat bekend onder de handelsnaam, waar je bescherming voor hebt, maar staat ingeschreven met een andere naam, zoals de statutaire naam van je B.V.1

Hoeveel bedrijfsactiviteiten mag je hebben?

Per persoon kun je slechts één eenmanszaak hebben die alle activiteiten omvat. Dit is bevestigd in een uitspraak van de rechtbank, die oordeelde dat het inschrijven van meerdere eenmanszaken per persoon in het handelsregister in strijd is met het doel en de strekking van de Handelsregisterwet (bron: KvK).

Wat zijn uw bedrijfsactiviteiten?

Een SBI-code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is. U krijgt de code als u zich inschrijft bij KVK. Lees op deze pagina wat een SBI-code precies is. En hoe u uw eigen SBI-code opzoekt.

Waar moet een handelsnaam aan voldoen?

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn. Het mag een bedrijf niet groter laten lijken, of onduidelijkheid scheppen over wie de eigenaar is. Een handelsnaam mag geen onjuiste indruk geven van het bedrijf, bijvoorbeeld dat het groter lijkt dan in werkelijkheid het geval is.

Waar staat de Handelsnaamwet?

Handelsnaambescherming. Het antwoord op de eerste vraag staat in artikel 1 van de Handelsnaamwet: “Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.” Kortom: zodra een onderneming een handelsnaam drijft, is de Handelsnaamwet van toepassing.

Welke bedrijfsnaam mag ik gebruiken?

Bedenk een duidelijke bedrijfsnaam. Of je nu websites bouwt of een bakkerszaak hebt; zorg ervoor dat je naam duidelijk weergeeft welk product of welke dienst je aanbiedt. … Zorg voor creativiteit. … Voorkom dubbeling. … Maak je bedrijfsnaam niet te lollig. … Maak je naam niet te specifiek. … Test je naam. … Check je naam.26 mei 2021

Hoe bedenk je een sterke bedrijfsnaam?

Bedenk een duidelijke bedrijfsnaam. Of je nu websites bouwt of een bakkerszaak hebt; zorg ervoor dat je naam duidelijk weergeeft welk product of welke dienst je aanbiedt. … Zorg voor creativiteit. … Voorkom dubbeling. … Maak je bedrijfsnaam niet te lollig. … Maak je naam niet te specifiek. … Test je naam. … Check je naam.26 mei 2021

Hoe verzin je een pakkende bedrijfsnaam?

Kunnen twee bedrijven dezelfde naam hebben?

Als je een handelsnaam hebt, mag een ander in dezelfde branche niet dezelfde of sterk gelijkende naam gebruiken, als er door dit gebruik verwarring kan ontstaan. Dit kan er immers toe leiden dat potentiële klanten jouw naam en die van je concurrent niet goed uit elkaar kunnen houden.

Wat betekent statutaire?

statutair = statutair bijv. naamw. Uitspraak: [statytɛ:r] volgens de statuten, of met statuten te maken hebbend Voorbeelden: `statutaire doelstellingen en bepalingen van een stichting`, `een statutaire wijziging`…