Welke naam bestaat uit twee palindromen?

Spiegelwoord. Een spiegelwoord kan net als een palindroom ook achterstevoren gelezen worden, alleen is het dan een totaal ander woord. Een simpel voorbeeld hiervan is ‘een’, wat omgekeerd ‘nee’ is.

Hoeveel palindromen zijn er?

Van de 90 tweecijferige getallen (10 tot en met 99) zijn er 9 een palindroom (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99), dus p(2) = 0,1. Verder geldt dat p(3) = 0,1, p(4) = 0,01, p(5) = 0,01 en p(6) = 0,001. Je kunt bewijzen dat als n even is, zeg n = 2k, geldt dat p(2k) = 1/10k.2

Welke woorden zijn palindromen?

Palindroom. Een woord of zin met een symmetrische volgorde van letters, ook wel keerwoord genoemd. Met andere woorden: achterstevoren hetzelfde gelezen. Voorbeelden van palindromische woorden zijn: kok, lepel, level, negen, meetsysteem en parterretrap.

Wat betekent ambigram?

Een ambigram is schrift dat op meer manieren gelezen kan worden: van links naar rechts én van rechts naar links, of rechtop én ondersteboven. Het kan normaal en ondersteboven dezelfde of een andere tekst opleveren.

Wat is de langste palindroom?

Het langste palindroom in het Groene Boekje is meetsysteem, met elf letters. Het is uit te breiden tot een woord dat niet in de woordenlijst staat, maar wel twaalf letters langer is: koortsmeetsysteemstrook.

Hoeveel Palindroomdagen zijn er in een jaar?

Er was slechts één datum deze eeuw die om het even waar een palindroom was en dat was 02-02-2020. De volgorde van de dag en de maand maakte geen verschil. Zo’n wereldwijde palindroom is erg zeldzaam. Over 99 jaar hebben we er weer één: 12-12-2121, de vorige was 911 jaar geleden, op 11-11-1111.2

Kan een anagram ook een palindroom zijn?

De moo ie zeem anna man nameez eioom ed Oftewel: ”’De mooie zeeman nam Anna mee’, zei oom Ed’.” Dat is nou een palindroom: een woord, zin of getal dat helemaal symmetrisch is, waardoor er achterstevoren precies hetzelfde staat. Een palindroom is verwant aan een anagram en een ambigram.2

Welk getal is een palindroom?

Een palindroomgetal, ook bekend als numeriek palindroom, is een natuurlijk getal dat hetzelfde blijft wanneer zijn cijfers in omgekeerde volgorde worden geschreven. Met andere woorden: het is “symmetrisch”, zoals (bijvoorbeeld) 16461.

Wat is een anagram voorbeeld?

Gr. ana- = terug, en gramma = het geschrevene] verwisseling van letters van woord of zin, zo dat nieuw woord of nieuwe zin ontstaat, letterkeer; bijv.: uit ‘[i]A. Hitler’ kan door letterkeer worden gevormd The liar’ (de leugenaar[/i]); het palindroom (z.a.) is een speciale vorm van anagram.

Wat is een homoniem voorbeeld?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling).9 mei 2011

Wat betekent een anagram?

Een anagram of letterkeer is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord of een andere zin maar in een andere volgorde. Het maken van anagrammen is een geliefd woordspel. Anagrammen worden ook vaak gebruikt als pseudoniem.

Wat is het langste woord in het Nederlands?

Langste Nederlandse woord: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. In de woordbestanden van OpenTaal (“maakt vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden voor gebruik in opensourceprojecten”) is aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters) het langste woord.