Jongensnaam: Boaz

Alles over de naam Boaz

De jongensnaam Boaz staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 26 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 398 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: In Hem Is Kracht, Snelheid.

Herkomst en betekenis van de naam Boaz

Boaz is een mooie, korte, hippe en zeer oude naam; de naam Boaz is een Hebreeuwse jongensnaam en betekent waarschijnlijk “kracht in hem”, “scherpe intelligentie” of “snelheid”. Boaz is een van de hoofdpersonen in het boek Lutz in de Hebreeuwse Bijbel. Volgens Mattheüs 1:5, waren zijn ouders Salman en Rachab. Boaz was een rijke boer. Ruchi keert terug uit Moab met zijn schoonmoeder Naomi, en Boaz toont grote waardering voor Ruchi’s trouw. Zij en Naomi waren voor het gemak getrouwd, omdat zij waarschijnlijk bloedverwanten waren via haar man Elimelech. Boaz en Lutz hebben een zoon Obed, vader van Isai en grootvader van koning David.
Boaz was een naam die in de 17e eeuw door pelgrims werd gebruikt en die in Israël nog steeds wordt gehoord, maar bijvoorbeeld in de VS zeldzaam is. Boaz wordt geassocieerd met de Joodse feestdag Shavuot, wanneer het bijbelverhaal van Ruth in de synagoge wordt voorgelezen, en Boaz was de rijke en vrijgevige tweede echtgenoot van Ruth, dus is het logisch dat een jongen die in die tijd werd geboren, soms Boaz zou krijgen. Boaz is ook de naam van de linkerzijde van twee koperen pilaren die zijn opgericht bij het voorportaal van het hoofdgebouw in Salomo’s tempel. De naam is waarschijnlijk een afkorting van het opschrift “De Heer is machtig”. De pilaar aan de rechterkant heette Jachin.
De naam Boaz is de meest voorkomende naam die door ouders in de wereld wordt gegeven. Nederland! Het komt ook regelmatig voor in Israël, Brazilië en België. In Nederland bestaan ook de volgende spellingsvarianten: Boäz , Boáz, Bóaz; de Israëli’s Boaz Davidson en Boaz Mauda zijn zeer bekend. In Nederland zijn Boaz Meylink en anderen bekend. Hij is een Olympisch roeier. Boaz van Boggelen is een bekende Youtuber.
Bovendien heeft de naam Bo een van de beste bijnamen aller tijden.

Opbouw van de naam Boaz

De naam Boaz bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Boaz is Hebreeuws. Andere namen die lijken op Boaz zijn .

Spelling van de naam Boaz

Spelling volgens het internationaal alfabet

B Baltimore
O Oslo
A Amsterdam
Z Zürich

Spelling volgens het Nederlands alfabet

B Bernard
O Otto
A Anna
Z Zaandam

Spelling volgens het NAVO-alfabet

B Bravo
O Oscar
A Alfa
Z Zulu