Jongensnaam: Idris

Alles over de naam Idris

De jongensnaam Idris staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 344 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 49 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Tolk, Vurige heer.

Herkomst en betekenis van de naam Idris

Idrees is een Arabische jongensnaam. Idrees (Arabisch: إدريس) is een oude profeet die in de Koran wordt genoemd en door moslims wordt beschouwd als de derde profeet na Seth. Hij is de tweede profeet die in de Koran wordt genoemd.
Hij wordt in de Koran beschreven als “betrouwbaar” en “geduldig”, en de Koran beschrijft hem ook als “verheven tot een hoge positie”. Vanwege deze gelijkenissen wordt Idris traditioneel vereenzelvigd met de bijbelse Henoch. In de islamitische traditie wordt Idris gewoonlijk in de vroege generatie van Adam geplaatst en wordt hij beschouwd als een van de vroegste profeten die in de Koran worden genoemd, waarbij hij tussen Adam en Noach wordt geplaatst. De unieke positie van Idris in de islamitische folklore heeft geleid tot het ontstaan van vele latere tradities en verhalen over hem.

Volgens een hadith verhaald door Malik ibn Anas en gepubliceerd in Sahih Muslim, ontmoette Mohammed Idris in de vierde hemel toen hij op zijn nachtelijke reis vertrok. Tradities rond de persoonlijkheid van Idris geven hem zowel een reikwijdte als profeet als als filosoof en mysticus. Latere islamitische mystici (Soefi’s), zoals Ruzbihan Bakri en Ibn Arabi, verklaren ook dat zij Idris in een spiritueel visioen hebben ontmoet. Dus de naam is afgeleid van het Arabisch en betekent “tolk”. De naam Idris komt ook voor in Wales. De naam betekent dan “Heer van de Vlam”.

Opbouw van de naam Idris

De naam Idris bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Idris is Arabisch. Andere namen die lijken op Idris zijn .

Spelling van de naam Idris

Spelling volgens het internationaal alfabet

I Italia
D Danemark
R Roma
I Italia
S Santiago

Spelling volgens het Nederlands alfabet

I Izak
D Dirk
R Rudolf
I Izak
S Simon

Spelling volgens het NAVO-alfabet

I India
D Delta
R Romeo
I India
S Sierra