Jongensnaam: Jacob

Alles over de naam Jacob

De jongensnaam Jacob staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 152 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 120 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Hij Zal Beschermen, Moge God beschermen, Houder van de hiel.

Herkomst en betekenis van de naam Jacob

Jacob is een zeer bekende jongensnaam. Het is van Hebreeuwse oorsprong. Van Latijn Iacob, van Grieks Ἰακώβ (Iakob), van de Hebreeuwse naam יַעֹב (Ya’aqov). In het Oude Testament was Jakob (later Israël) de zoon van Izaäk en Rebekka en de vader van de 12 stichtende stammen van Israël. Hij werd geboren op de hielen van zijn tweelingbroer Esau, en zijn naam is uitgelegd als ‘hoeder van de hielen’ of ‘stripper’, omdat hij zich tweemaal het recht van zijn broer als eerstgeboren zoon toe-eigende (zie Genesis 27:36). Jacob de Grote (Aramees: ܝܥܩܘܒ ܒܪܒܕܝ; Arabisch: يعقوب; Hebreeuws: בן זבדייַעֲֹ, jaʱ⸈; Latijn: Iacobus Maximus; Grieks: Ἰ άκκωβος) was een apostel van Jezus Christus, één van de “Twaalf”. Hij wordt de Grote Koning genoemd om zijn naam te onderscheiden van die van Jacobus de Mindere (de broer van Jezus, een vroeg-christelijke leider en, volgens de traditie, de auteur van de Brief van Jacobus). De datum van zijn vernoeming is 25 juli. Sommigen menen dat de naam eigenlijk is afgeleid van het pseudoniem יַעֹבְאֵל, dat ‘Moge God je beschermen’ betekent (Yaakovuel).

De Engelse woorden Jacob en James zijn van dezelfde oorsprong, waarbij James komt van het Latijnse Iacomus, een latere variant van het Latijnse Nieuwtestamentische Iacobus. Anders dan in het Engels, worden de twee namen in veel talen niet afzonderlijk gespeld. Wereldwijd zijn er talrijke van Jacob afgeleide namen, waaronder James, Jacques en, in Nederland, Jacobus, Cobus, Jaap en Koos.

In middeleeuws Groot-Brittannië was Jacob in de eerste plaats een joodse naam, maar een variant, James, werd onder christenen gebruikt.
Een leidende figuur is de Duitse filoloog en schrijver Jacob Grimm (1785-1863), die samen met zijn broer Wilhelm de auteur was van de “Grimm’s Fairy Tales”. In Nederland is de acteur Jacob Derwig zeer bekend.

Opbouw van de naam Jacob

De naam Jacob bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Jacob is Hebreeuws. Andere namen die lijken op Jacob zijn .

Spelling van de naam Jacob

Spelling volgens het internationaal alfabet

J Jérusalem
A Amsterdam
C Casablanca
O Oslo
B Baltimore

Spelling volgens het Nederlands alfabet

J Jan
A Anna
C Cornelis
O Otto
B Bernard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

J Juliett
A Alfa
C Charlie
O Oscar
B Bravo