Jongensnaam: Joas

Alles over de naam Joas

De jongensnaam Joas staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 166 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 111 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: De Heere heeft geschonken, Het Vuur Van Jahweh, Het Vuur Van God.

Herkomst en betekenis van de naam Joas

Joas is een jongensnaam. Joas is van Hebreeuwse afkomst. Joash betekent “de Heer gaf”. Er zijn verschillende bijbelse figuren met deze naam. De eerste is de vader van Gideon. Hij handelt wanneer de mannen van Obra op het punt staan Gideon te doden. Gideon slaat midden in de nacht een altaar en een paal, gewijd aan Baäl, omver in de tuin van zijn vaders huis. Joash beschermt echter zijn zoon. Een andere betekenis van Joash is waarschijnlijk “het vuur van Jahweh, het vuur van God”. Een andere bijbelse figuur is Joash, koning van Juda. Als baby redt zijn tante hem van de poging van zijn grootmoeder om alle prinsen te doden door hem zes jaar lang in de tempel te verbergen. Al die tijd regeert zijn grootmoeder Atalya. Maar als Joas zeven jaar oud is, stelt de priester Johada hem in de tempel voor als koning. Athalia wordt gedood en Joas wordt achtergelaten om te regeren met Johada als zijn leermeester. Het altaar van Baäl werd in het gehele land vernietigd, maar het offeren aan Baäl ging daarna door.

Jehoiada heeft geregeerd volgens Gods wil gedurende zijn leiderschap over Joash. Hij heeft de tempel laten restaureren. Om geld in te zamelen, plaatst hij een collectebus bij de ingang van de tempel. Helaas kwam hij triest aan zijn eind toen twee van zijn bedienden hem vermoordden. Zijn zoon werd toen koning in zijn plaats.
Dan is er nog een koning, Joash. Hij was de kleinzoon van Jehu, maar net als andere koningen van Israël pleegde hij afgoderij. Hij wordt echter op zijn sterfbed bezocht door de profeet Elisa.

Elisa zei hem met een pijl van zijn boog op de grond te slaan als een teken van profetie. Hij sloeg drie keer op de grond, wat Elisa woedend maakte, die vijf of zes keer had moeten slaan. Als hij dat had gedaan, zou hij Aram voor eens en voor altijd hebben verslagen. Nu kon hij Aram maar drie keer verslaan.
De naam Joas is populair in Nederland; meer dan 600 mensen dragen de naam. Varianten van de naam zijn Joah

Opbouw van de naam Joas

De naam Joas bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Joas is Hebreeuws. Andere namen die lijken op Joas zijn .

Spelling van de naam Joas

Spelling volgens het internationaal alfabet

J Jérusalem
O Oslo
A Amsterdam
S Santiago

Spelling volgens het Nederlands alfabet

J Jan
O Otto
A Anna
S Simon

Spelling volgens het NAVO-alfabet

J Juliett
O Oscar
A Alfa
S Sierra