Jongensnaam: Krijn

Alles over de naam Krijn

De jongensnaam Krijn staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 475 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 33 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Lanszwaaier, Oorlogsgod Van De Sabijnen.

Herkomst en betekenis van de naam Krijn

Krijn is een typisch Nederlandse jongensnaam. In feite bestaat hij alleen in Nederland en Vlaanderen: de naam Krijn is waarschijnlijk afgeleid van de naam Quirinus. Quirinus was oorspronkelijk een Sabijnse oorlogsgod (ook omschreven als een ‘lansier’). De inwoners van de Sabijnse stad Curez werden Quirites genoemd; Quirinus werd later een bijnaam voor Romulus en Augustus. Het hoofdheiligdom van Quirinus stond op een van de Romeinse heuvels en heette daarom Quirinalis (tegenwoordig bevindt Quirinalis zich op deze plaats). Ook was Quirinius van Rome de gouverneur van Syrië ten tijde van de geboorte van Christus (zie het Bijbelse Lucas 2, 2) De naam Krijn komt ook voor als familienaam. Bekende namen zijn Krijn Peter Hesselink (dichter) en Krijn van Kootwijk (atleet).
Krijn is ook de naam die gegeven is aan een fragment van een Neanderthaler schedel uit de steentijd.

Opbouw van de naam Krijn

De naam Krijn bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Krijn is Nederlands. Andere namen die lijken op Krijn zijn .

Spelling van de naam Krijn

Spelling volgens het internationaal alfabet

K Kilogramme
R Roma
I Italia
J Jérusalem
N New York

Spelling volgens het Nederlands alfabet

K Karel
R Rudolf
I Izak
J Jan
N Nico

Spelling volgens het NAVO-alfabet

K Kilo
R Romeo
I India
J Juliett
N November