Jongensnaam: Lou

Alles over de naam Lou

De jongensnaam Lou staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 206 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 87 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Beroemde Strijder.

Herkomst en betekenis van de naam Lou

Lou is zowel een meisjes- als een jongensnaam, waarbij Lou een variant is van Lau of een verkorte vorm van Lodewijk, via het Franse Louis. In Nederland is de verdeling van jongens en meisjes ongeveer in evenwicht. In Frankrijk en België zijn respectievelijk 90% en 60% van de namen meisjesnamen. In Engelssprekende landen wordt hij vaak als jongensnaam gebruikt. Denk aan Lou Reed en Lou Rawls. In Nederland was Loes populair als verkorte vorm van Lodewijk en Lodewijk. De laatste jaren is deze belangstelling enigszins afgenomen. Lou wint nog steeds aan populariteit.

Opbouw van de naam Lou

De naam Lou bestaat uit 3 letters. De oorsprong van Lou is Engels. Andere namen die lijken op Lou zijn .

Spelling van de naam Lou

Spelling volgens het internationaal alfabet

L Liverpool
O Oslo
U Uppsala

Spelling volgens het Nederlands alfabet

L Lodewijk
O Otto
U Utrecht

Spelling volgens het NAVO-alfabet

L Lima
O Oscar
U Uniform