Jongensnaam: Melle

Alles over de naam Melle

De jongensnaam Melle staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 77 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 213 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Verzamelplaats, Ontmoeting (van Germaanse ‘madel’), Sterke Wolf (van Westfaalse ‘Meinolf’).

Herkomst en betekenis van de naam Melle

Merle is een korte, gedrongen, stevige Friese jongensnaam. De oorsprong van de naam Merle is niet helemaal duidelijk. De naam zou zijn afgeleid van de Germaanse wortel madel-, wat “plaats van samenkomst” of “plaats van gerechtigheid” betekent. Een andere theorie is dat het een verbastering is van Melef, een afkorting van het Westfaalse Meinolf. Het betekent “sterke wolf” (megin- = “kracht”, wolf- = “wolf”). Hoewel niet afgeleid, wordt de naam Merle ook in verband gebracht met Aemilianus, die in de 17e eeuw in Friesland Melle werd genoemd en wiens Latijnse naam Aemilianus was. De heilige Aemilianus de la Cogolla heeft 12 november als datum van zijn naamgeving, dus dit is ook de datum van de naamgeving van Melle.
Voornamen worden soms gebruikt voor meisjes. In Nederland geven ouders die naam bijna uitsluitend aan hun zonen. Maar in Frankrijk is Merle een echte meisjesnaam. Het is een Bretonse variant van Maria. Ook in Duitsland en Denemarken geven ouders soms deze naam aan hun dochters. Bekende voorbeelden zijn de schilder Mere de Boer en de voetballer Mere Merensten. De bekendste naam is die van rapper Mere Merle. Merle speelt ook een hoofdrol in het prentenboek “Gorgels” van Johann Meyer.

Opbouw van de naam Melle

De naam Melle bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Melle is Fries. Andere namen die lijken op Melle zijn .

Spelling van de naam Melle

Spelling volgens het internationaal alfabet

M Madagaskar
E Edison
L Liverpool
L Liverpool
E Edison

Spelling volgens het Nederlands alfabet

M Maria
E Eduard
L Lodewijk
L Lodewijk
E Eduard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

M Mike
E Echo
L Lima
L Lima
E Echo