Jongensnaam: Nick

Alles over de naam Nick

De jongensnaam Nick staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 252 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 69 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Overwinnaar Met/van Het Volk, de Heere toebehorend.

Herkomst en betekenis van de naam Nick

Nick is een Britse jongensnaam. De naam Nick is een afgeleide van de naam Nicholas, net als bijvoorbeeld Nique, Nico en Klaas. En Nick is ook een verkorte versie van de naam Dominic. Nicolas is afgeleid van het Griekse nikè (geen merknaam voor schoenen), dat “overwinning” betekent en laos “volk”, dat “overwinnaar van het volk” betekent, en deze betekenis kan worden vergeleken met Nicodemus. Als u niet geïnteresseerd bent in geschiedenis, kunt u de volgende tien regels overslaan. En, kleine spoiler alert, het eindigt met Syntaclaus… Het Latijnse woord is Nicolaus. In de Bijbel komt de naam Nicolaus al voor in Handelingen 6:5 als een van de zeven die voor de armen zorgen. De naam verwierf grote populariteit in het Oosten en het Westen door Sint Nicolaas (gestorven ca. 350), bisschop van Myra in het zuidwesten van Klein-Azië. De figuur in deze legende is eigenlijk een combinatie van de historische figuren Nicolaas van Myra (4e eeuw) en Nicolaas van Pinarra in Lycië (d. 564). verering geboren in het Oosten in de 6e eeuw. in de 9e eeuw was Sint Nicolaas een van de belangrijkste heiligen, waarbij Myra en vooral Constantinopel de verering centra van aanbidding. Vervolgens verspreidde de verering zich via Zuid-Italië (toen nog Griekenland) naar Rome en van daaruit naar West-Europa. Daar werden de heiligen snel populair. Vooral in de 10e en 11e eeuw werd hij de patroonheilige van de Kerk, vooral in het bisdom Utrecht vanaf de 12e eeuw, en vanaf die tijd ook in de Nederlanden. De naam Nicolaas werd een van de meest voorkomende namen (in verschillende vormen) vanaf het einde van de Middeleeuwen. Sint Nicolaas was de patroonheilige van de schoolkinderen en daarom een grote kindervriend.Verschillende gebruiken met betrekking tot de feestdag van 6 december gaan terug tot heidense tijden. Zo werden bij Wodan schimmels aangetroffen onder de naam Sleipnir, wat een teken van hoge rang was. De schoorsteen is de schakel tussen de gewone mens, het centrum van het huiselijke leven, en hogere wezens. De Zwarte Piet is een angstaanjagende geest of demon, die Sinterklaas altijd op afstand houdt. De “goede heilige” komt altijd van ver, in onze streek uit Spanje. Sint Nicolaas is de beschermheilige van zeelieden en vissers, maar ook van kinderen. …… Nou, zo gingen we van Nick naar Sinterklaas en weer terug naar Nick. En heel even naar Nick, wat een verkorte versie is van Dominic. Dominicus is afgeleid van het Latijnse woord “dominus”, dat “onze Heer” of “behorend tot de Heer” betekent. Dominus werd in het voorchristelijke (heidense) oude Rome gebruikt om de meester of eigenaar van slaven aan te duiden, en werd uiteindelijk vanaf de 3e eeuw de officiële titel van de keizer. In latere tijden nam de Latijns-Christelijke Kerk “Dominus” aan, het equivalent van het Hebreeuwse “Adonai” en het Griekse “Kyrios”, om naar hun god te verwijzen.
Naamvarianten zijn Nic, Nicky en Nik. Nick is een echte Engelse naam, maar vorig jaar werd hij meer in België en Nederland gegeven dan in de VS. Nick Clegg (politicus), Nick Drake (zanger), Nick Nolte (acteur) en Nick Cave (musicus) zijn enkele van de bekendste.

Opbouw van de naam Nick

De naam Nick bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Nick is Engels. Andere namen die lijken op Nick zijn .

Spelling van de naam Nick

Spelling volgens het internationaal alfabet

N New York
I Italia
C Casablanca
K Kilogramme

Spelling volgens het Nederlands alfabet

N Nico
I Izak
C Cornelis
K Karel

Spelling volgens het NAVO-alfabet

N November
I India
C Charlie
K Kilo