Meisjesnaam: Ariana

Alles over de naam Ariana

De meisjesnaam Ariana staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 443 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 31 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Heilig, nobel, hemels, Inwoner Van Adria, Dofzwart.

Herkomst en betekenis van de naam Ariana

Ook over de naam Ariana bestaan verschillende theorieën wat de oorsprong ervan betreft. Er zijn verschillende varianten van deze naam, bijv. Eriana, Arian, Arianna, Ariani, Ariane en Erian.
De naam zou ook verwant kunnen zijn met Riane of Riana en dus een afgeleide van Adrian. Waarschijnlijk is Ariana een fonetische transcriptie van het Griekse ‘Ariadne’, wat ‘onschuldig’, ‘heilig’ of ’toegewijd’ betekent. In landen als Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen en Italië wordt de naam Ariana (soms geschreven als Arianna) beschouwd als een analoog en moderne variant van de naam Ariadne De nieuwe naam Arianda is afgeleid van de naam Ariana Het is mogelijk dat het een afgeleide is van de naam Ariana.
Volgens een andere theorie betekent de naam Ariana, vertaald uit het Perzisch, “edel” of “hemels”. De interpretatie van de namen Alan en Ariane is precies hetzelfde. Ariana is een oude naam, waaruit Aryan (Elian) en Alan door fonetische transcriptie kunnen zijn voortgekomen. De naam kan ook klinken als Aryana, Aryana of Ariana.

Opbouw van de naam Ariana

De naam Ariana bestaat uit 6 letters. De oorsprong van Ariana is Italiaans. Andere namen die lijken op Ariana zijn Arianda,Ariane,Arianne,Arline,Irene.

Spelling van de naam Ariana

Spelling volgens het internationaal alfabet

A Amsterdam
R Roma
I Italia
A Amsterdam
N New York
A Amsterdam

Spelling volgens het Nederlands alfabet

A Anna
R Rudolf
I Izak
A Anna
N Nico
A Anna

Spelling volgens het NAVO-alfabet

A Alfa
R Romeo
I India
A Alfa
N November
A Alfa