Hoe schrijf je maanden in het Nederlands?

In het Nederlands worden de namen van maanden altijd met een kleine letter geschreven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels. De twaalf maanden zijn januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Deze spelling is consistent, ongeacht of de maand aan het begin van een zin staat of in een datum wordt gebruikt. Bij afkortingen van maanden worden de eerste drie letters gebruikt, gevolgd door een punt: jan., feb., mrt., apr., mei, jun., jul., aug., sep., okt., nov., dec.

Merk op dat ‘mei’ vanwege zijn korte naam niet wordt afgekort. In formele documenten en correspondentie is het gebruikelijk om de volledige naam van de maand uit te schrijven, terwijl in informele contexten of waar ruimte beperkt is, afkortingen vaker voorkomen. Bij het schrijven van datums in het Nederlands is de meest voorkomende notatie: dag maand jaar (bijvoorbeeld 29 juni 2024), waarbij de maand volledig wordt uitgeschreven of afgekort kan worden.

Hoe schrijf je maanden?

Schrijf woorden waarmee we de tijd indelen, zoals dagdelen, dagen, maanden en seizoenen, klein. Ze worden als soortnamen beschouwd.

Hoe kort je maanden af?

De namen van maanden worden met drie of vier letters afgekort. In lopende tekst schrijven we die afkortingen gewoonlijk met een punt, zoals we dat bij de meeste ‘echte’ afkortingen doen. Mei wordt niet afgekort en krijgt dus nooit een punt. jan., feb., mrt., apr., jun., jul., aug., sept., okt., nov., dec.

Is het sep of sept?

Spelling en flexieVormAfbrekingOfficiële variantsep.sep.Officiële variantseptseptNiet-officiële variantSepNiet-officiële variantSep.Nog 5 rijen

Hoe schrijf je de maand juli?

Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar.

Hoe schrijf je de maanden van het jaar?

Sinds 1954: kleine letter. Tot halverwege de twintigste eeuw schreef men de namen van maanden, week- en feestdagen met een hoofdletter: Januari, Maandag, Vrijdag, enz. De officiële woordenlijst van 1954 bepaalde dat namen van maanden en de dagen van de week een kleine letter krijgen, omdat het geen unieke namen zijn.

Hoe kort je jaren af?

Het weglaten van de punt is vooral gangbaar bij het verkort weergeven van data (ma 16 nov 2009), bijvoorbeeld in tabellen. In lopende tekst heeft de versie mét punt de voorkeur. In verzorgde schrijftaal worden namen van dagen en maanden overigens voluit geschreven: maandag 16 november 2009.28 mei 2009

Hoe kort je tot en met af?

Voor tot en met wordt de afkorting t.e.m. gebruikt. Het is aan te bevelen om tot en met voluit te schrijven.

Hoe kort je aan de hand van af?

AfkortingBetekenis(sen)abdalgemene bestuursdienstABHAgentschap Buitenlandse HandelABKAkademie Beeldende KunstenABMAlgemene Bepalingen MilieuhygiëneNog 136 rijen

Welke afkortingen zijn er?

AfkortingBetekenis(sen)abdalgemene bestuursdienstABHAgentschap Buitenlandse HandelABKAkademie Beeldende KunstenABMAlgemene Bepalingen MilieuhygiëneNog 136 rijen

Wat is de afkorting van aanwezig?

Verkortingen krijgen ook een punt; ze bestaan meestal uit de eerste lettergreep van een woord met daarachter de eerste medeklinker(s) van de nieuwe lettergreep: aanw. (‘aanwezig’), red. (‘redactie’), mevr. (‘mevrouw’).2

Is juli met hoofdletter?

De namen van de maanden worden klein geschreven.

Wat hoort bij de maand juli?

Maandstenen; symboliek van edelstenen en de maandMaandKleurSteenMeiHeldergroensmaragdJuniBeigeParelJuliRoodRobijnAugustusLichtgroenPeridotNog 8 rijen

Hoe schrijf je windrichtingen?

We schrijven Noorden, Oosten, Zuiden en Westen met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Noorden, Oosten, Zuiden of Westen wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context.