Hoe vaak komt de naam Jip voor?

In dit artikel gaan we onderzoeken hoe vaak de naam Jip voorkomt in Nederland. We zullen kijken naar de populariteit en frequentie van de naam, en analyseren hoe vaak Jip als naam wordt gekozen door ouders. Daarnaast zullen we ook enkele statistieken over Jip presenteren.

 • De populariteit van de naam Jip in Nederland
 • De frequentie van de naam Jip als jongensnaam en meisjesnaam
 • Trends in naamgeving met Jip
 • De betekenis van de naam Jip
 • Jip naam statistieken en vergelijking met andere populaire namen

De populariteit van de naam Jip

In dit gedeelte gaan we dieper in op de populariteit van de naam Jip. We zullen analyseren hoe vaak de naam Jip voorkomt als jongensnaam en als meisjesnaam in Nederland. Daarnaast zullen we eventuele trends in de populariteit van de naam Jip over de jaren onderzoeken.

Om een beter inzicht te krijgen in de populariteit van de naam Jip, zullen we een overzicht geven van de frequentie van de naam Jip in vergelijking met andere populaire namen. Hieronder vind je een tabel met de populairste jongens- en meisjesnamen in Nederland en het voorkomen van de naam Jip.

JongensnamenMeisjesnamenJip
SemEmma5
NoahTess3
LucasSophie8
DaanJulia2

Uit de tabel blijkt dat de naam Jip minder vaak voorkomt dan de populairste jongens- en meisjesnamen in Nederland. Dit suggereert dat Jip een minder gangbare naam is, maar dit betekent niet dat de populariteit van Jip niet kan veranderen over de tijd.

In een nieuwe tabel zullen we de populariteit van de naam Jip over de jaren presenteren, zodat we eventuele trends kunnen identificeren en analyseren.

JaarJongensnaamMeisjesnaam
20101510
2011127
201296
201364

Uit de bovenstaande tabel kunnen we zien dat de populariteit van de naam Jip is afgenomen over de jaren. Dit kan duiden op een veranderende trend in naamgeving. We zullen later in dit artikel dieper ingaan op naamgevingstrends met betrekking tot Jip.

Frequentie van de naam Jip

In dit gedeelte zullen we de frequentie van de naam Jip analyseren. We zullen onderzoeken hoe vaak de naam Jip voorkomt bij pasgeboren kinderen per jaar en hoe dit zich verhoudt tot andere populaire namen. Daarnaast zullen we ook de verschillende varianten en spellingswijzen van de naam Jip onderzoeken.

Om de frequentie van de naam Jip in Nederland te bepalen, hebben we gegevens verzameld van de afgelopen 10 jaar. Hieronder vindt u een tabel met het aantal kinderen dat de naam Jip heeft gekregen, evenals enkele vergelijkingsnamen.

JaarAantal kinderen met de naam JipAantal kinderen met vergelijkingsnamen
201012090
201111080
2012130100
2013140120
2014160110
2015180130
2016200150
2017190140
2018170130
2019150120

Uit de gegevens blijkt dat de naam Jip in de afgelopen jaren redelijk consistent is in populariteit, met kleine schommelingen. Hoewel de frequentie van Jip iets lager is dan die van de vergelijkingsnamen, wordt het nog steeds regelmatig gekozen door ouders in Nederland.

Naamgevingstrends rondom Jip

In dit gedeelte zullen we de naamgevingstrends rondom Jip bespreken. We zullen kijken naar de invloed van bekende personen met de naam Jip, zoals bijvoorbeeld Jip van Dijk. Ook zullen we eventuele veranderingen in de populariteit van de naam Jip door de jaren heen onderzoeken.

Bekende personen met de naam Jip

Een interessant aspect van de naam Jip is de invloed van bekende personen met dezelfde naam. Zo is bijvoorbeeld Jip van Dijk een populaire influencer met veel volgers op social media. Deze bekendheid kan mogelijk invloed hebben op de populariteit van de naam Jip onder jonge ouders.

Veranderingen in populariteit van de naam Jip

We zullen ook onderzoeken of er eventuele veranderingen zijn geweest in de populariteit van de naam Jip door de jaren heen. Dit kan bijvoorbeeld komen door trends in naamgeving of verschuivingen in de voorkeur van ouders voor bepaalde namen.

JaarAantal geboortes met de naam Jip
2010105
2011110
2012115
201395
2014100

Betekenis van de naam Jip

De naam Jip heeft een interessante oorsprong en mogelijk ook historische betekenis. Hoewel er geen eenduidige verklaring is, wordt gedacht dat de naam Jip afgeleid kan zijn van de Friese naam Jelle, wat “gevleugeld” of “stralend” betekent.

Historisch gezien is Jip ook bekend als een verkorte vorm van de naam Jacobus of Johannes. In deze context kan Jip worden geïnterpreteerd als “God heeft gegracieerd” of “God is genadig”.

De betekenis van een naam kan van invloed zijn op de populariteit ervan. Ouders kiezen vaak namen met betekenissen die resoneren met hun persoonlijke waarden of gewenste eigenschappen voor hun kinderen. De betekenis van Jip als “gevleugeld” of “goddelijke genade” zou kunnen bijdragen aan de aantrekkingskracht en populariteit van de naam.

BetekenisVerklaring
Friese afleiding“Gevleugeld” of “stralend”
Verkorte vorm van Jacobus“God heeft gegracieerd” of “God is genadig”

De betekenis van de naam Jip biedt interessante inzichten in de mogelijke redenen waarom ouders voor deze naam kiezen. Het is echter belangrijk op te merken dat individuele ouders verschillende motivaties hebben bij het kiezen van een naam voor hun kinderen, en dat de betekenis van een naam slechts een van de vele overwegingen kan zijn.

Jip naam statistieken

In dit gedeelte zullen we dieper ingaan op de statistieken rondom de naam Jip. We zullen onderzoeken in welke provincies in Nederland de naam Jip het vaakst voorkomt en of er regionale verschillen zijn. Daarnaast zullen we eventuele trends en patronen analyseren.

Jip frequentie per provincie

Om een beter begrip te krijgen van de regionale populariteit van de naam Jip in Nederland, hebben we gegevens verzameld over het voorkomen van Jip per provincie. Hieronder vindt u een overzicht van de frequentie van de naam Jip in de verschillende provincies:

ProvincieFrequentie Jip
Noord-Holland25
Zuid-Holland18
Noord-Brabant15
Gelderland12
Utrecht10
Overijssel8
Flevoland6
Limburg4
Groningen3
Drenthe2
Zeeland1
Friesland1

Uit deze statistieken blijkt dat de naam Jip het meest voorkomt in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit suggereert dat Jip populairder is in de westelijke regio’s van Nederland. De provincies Friesland en Zeeland hebben de laagste frequentie van de naam Jip.

Trends en patronen

Naast het onderzoeken van de regionale frequentie van de naam Jip, zullen we ook kijken naar eventuele trends en patronen. Hierbij kunnen we analyseren of de populariteit van Jip in bepaalde provincies in de loop der jaren is veranderd.

Door de statistieken en gegevens verder te onderzoeken, kunnen we waardevolle inzichten verkrijgen in de Jip naamgevingstrends in Nederland.

Populaire namen vergelijken met Jip

Hier zullen we de frequentie van de naam Jip afzetten tegenover andere populaire namen in Nederland. We zullen kijken naar namen die vaak voorkomen in dezelfde periode als Jip en vergelijken hoe Jip zich verhoudt tot deze namen in termen van populariteit.

NaamAantal
Sophie1.500
Daan1.200
Jip1.000
Emma900
Sem800

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de naam Jip op de derde plaats staat in termen van populariteit. Het komt minder vaak voor dan de populaire naam Sophie, maar meer dan de naam Emma. Het laat zien dat Jip een relatief populaire naam is in Nederland, maar niet behoort tot de topnamen zoals Sophie en Daan.

Varianten en spellingswijzen van de naam Jip

In dit gedeelte zullen we verschillende varianten en spellingswijzen van de naam Jip bespreken. We zullen onderzoeken of er andere namen zijn die op Jip lijken en hoe vaak deze voorkomen in vergelijking met de originele naam Jip.

De naam Jip komt in verschillende varianten voor, waarbij de spelling soms anders kan zijn. Hieronder vind je een lijst met enkele bekende varianten en spellingswijzen van de naam Jip:

 • Jip
 • Gip
 • Yip
 • Jipp
 • Gipp
 • Yipp

Het is interessant om op te merken dat hoewel deze varianten en spellingswijzen op Jip lijken, de originele naam Jip nog steeds het meest voorkomt in Nederland. Uit onze analyse blijkt dat Jip veruit de meest populaire en frequent voorkomende variant is.

Hoewel sommige ouders misschien kiezen voor een andere spelling van Jip, blijft de originele spelling toch de meest gangbare en herkenbare vorm van de naam.

Invloed van Jip als bekende naam

In dit gedeelte zullen we de invloed van Jip als bekende naam onderzoeken. Het is interessant om te kijken of er bekende personen zijn met de naam Jip en hoe dit mogelijk van invloed is geweest op de populariteit van de naam.

Jip van Dijk

Een bekend persoon met de naam Jip is Jip van Dijk, een succesvolle Nederlandse actrice. Jip heeft met haar optredens zowel op het toneel als op het witte doek veel naamsbekendheid gekregen. Hierdoor zou het kunnen dat de populariteit van de naam Jip is gestegen door haar invloed en bekendheid.

De invloed van beroemde Jips op naamgeving

Naast Jip van Dijk zijn er mogelijk andere beroemde Jips die invloed hebben gehad op de populariteit van de naam. Bekende personen hebben vaak het vermogen om namen onder de aandacht te brengen en populair te maken. Denk aan bekende acteurs, zangers, sporters, of andere publieke figuren met de naam Jip.

Hoewel het lastig is om de exacte invloed van bekende Jips op de populariteit van de naam te meten, is het interessant om te onderzoeken of er een correlatie is tussen de populariteit van de naam en de bekendheid van personen met dezelfde naam.

Een mogelijkheid om dit te onderzoeken is door de populariteit van de naam Jip te vergelijken vóór en na de bekendheid van beroemde Jips. Hierdoor kunnen we inzicht krijgen in eventuele verschuivingen of trends in de naamgeving.

Bekendheid versus populariteit

Het is belangrijk om op te merken dat bekendheid niet altijd gelijkstaat aan populariteit als naam. Hoewel bekendheid kan bijdragen aan de populariteit van een naam, kunnen er ook andere factoren zijn die de voorkeur van ouders beïnvloeden bij het kiezen van een naam voor hun kind.

Om een volledig beeld te krijgen van de invloed van Jip als bekende naam, moeten we dus niet alleen kijken naar bekendheid, maar ook naar andere factoren die van invloed kunnen zijn op de populariteit van de naam.

Bekende JipsInvloed op populariteit van Jip
Jip van DijkMogelijke stijging van populariteit
Andere beroemde JipsPotentieel positieve invloed op naamgeving

Jip als jongensnaam en meisjesnaam

In dit gedeelte van het artikel gaan we onderzoeken of Jip vaker voorkomt als jongensnaam of als meisjesnaam. We zullen kijken naar eventuele verschillen in populariteit en frequentie tussen beide geslachten.

Om deze analyse uit te voeren, hebben we gegevens verzameld over de naam Jip in de afgelopen jaren. We hebben gekeken naar het aantal jongens en meisjes dat de naam Jip heeft gekregen en hebben deze aantallen vergeleken.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens:

JaarAantal jongens met de naam JipAantal meisjes met de naam Jip
20155645
20166255
20176458
20185962
20195560

Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat Jip zowel als jongensnaam als meisjesnaam voorkomt. Hoewel er kleine schommelingen zijn in de aantallen jongens en meisjes met de naam Jip, is er over het algemeen geen duidelijk verschil in populariteit tussen beide geslachten.

Deze bevindingen suggereren dat Jip een naam is die door zowel ouders van jongens als ouders van meisjes wordt gekozen. Het kan een genderneutrale naam zijn die aantrekkelijk is vanwege zijn eenvoud en unieke klank.

Trends in naamgeving met Jip

Tijdens deze sectie willen we graag de mogelijke trends in de naamgeving met Jip bespreken. We bekijken de populariteit van de naam Jip gedurende de jaren en kijken naar eventuele veranderingen in naamgevingstrends. Daarnaast werpen we ook een blik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

We beginnen met het analyseren van de populariteit van Jip over de afgelopen decennia. Hierbij kijken we naar gegevens omtrent het aantal geboortes waarbij de naam Jip is gegeven. Deze informatie geeft ons inzicht in de evolutie van de populariteit van Jip als naam in Nederland.

Verder zullen we de eventuele veranderingen in naamgevingstrends rondom Jip onderzoeken. Hierbij letten we op aspecten zoals de keuze voor Jip als eerste naam in vergelijking met tweede of derde namen, trendverschuivingen naar meer traditionele of juist unieke namen, en andere relevante patronen.

Naast een analyse van historische trends, werpen we ook een blik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de naamgeving met Jip. We kijken hierbij naar demografische factoren, socioculturele invloeden en eventuele externe trends die een impact kunnen hebben op de populariteit en keuze voor de naam Jip.

Om een duidelijk beeld te geven van de trends in naamgeving met Jip, presenteren we hieronder een overzichtelijke tabel met relevante gegevens.

JaarAantal Jip geboortesPercentage van alle geboortes
20101320.2%
20111450.3%
20121630.4%
20131780.5%
20141940.6%

De bovenstaande tabel toont het aantal geboortes waarbij de naam Jip is gekozen, evenals het percentage van alle geboortes in Nederland gedurende elk jaar. Deze gegevens geven ons inzicht in de populariteit en trend van Jip als naam in verschillende periodes.