Hoeveel mensen heten er Mayra?

Het exacte aantal mensen dat Mayra heet is moeilijk te bepalen, maar we kunnen wel een schatting maken op basis van beschikbare gegevens. In Nederland komt de naam Mayra relatief weinig voor, met ongeveer 1.500 tot 2.000 dragers volgens recente statistieken. Wereldwijd is de naam populairder, vooral in Spaanstalige landen en delen van Afrika. In de Verenigde Staten werden tussen 1980 en 2020 ruim 20.000 baby’s Mayra genoemd. De populariteit van de naam varieert sterk per regio en cultuur.

In sommige Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico en Colombia is Mayra een veelvoorkomende meisjesnaam. Hoewel er geen exact wereldwijd cijfer beschikbaar is, kunnen we op basis van deze gegevens schatten dat er wereldwijd waarschijnlijk enkele honderdduizenden mensen zijn die Mayra heten. De naam heeft verschillende betekenissen in verschillende talen, waaronder ‘bitter’ in het Hebreeuws en ‘wonderbaarlijk’ in het Arabisch, wat bijdraagt aan zijn internationale aantrekkingskracht.

Waar komt de naam Mara vandaan?

Mara is een Hebreewse meisjesnaam. Het betekent `Bittere zee`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Mara wordt voornamelijk gebruikt in Hongarije.

Hoeveel mensen heten er Mara?

De naam Mara komt ongeveer 3.800 keer voor. Vermoedelijk is ook Marjolein een variant op Maria en is deze naam populair geworden omdat het tevens een plantennaam is.

Wat betekent de naam Mayra?

Toelichting herkomst en betekenis Vanuit de Spaanse oorsprong is Mayra een vrouwelijke naam en een combinatie van Maya/Myra/Mara. Uiteindelijk stemt Maya dan waarschijnlijk af van Maria. Vanuit het Iers betekent Maya ‘Ster van de zee’.

Wie is Mara?

Mara is binnen het boeddhisme datgene wat de mens in samsara houdt. Het is de tegenpool van boeddha en vergelijkbaar met de duivel in de abrahamitische religies. Mara is de optelsom van al het kwade wat gezien wordt als negatief karma waardoor de mens opnieuw zal gaan incarneren en dus niet tot de verlichting komt.

Wat past bij Mara?

Deze namen passen bij MaraLotte.Emma.Sophie.Yara.Julia.Lars.Lynn.Nina.

Wat betekent de naam elimelech?

Elimelech – (Hebr., „mijn God is koning”), Bethlehemiet uit de periode der Richteren (12de eeuw v. Chr.), die, wegens hongersnood in zijn vaderland, zich met zijn gezin in Moab vestigde.