Hoeveel mensen heten Harm?

Hermannes komt 1.100 keer voor. De verkorting Harm is populair: 30.500 mannen dragen deze naam. 10.500 mannen heten Harmen. Hermen is aanzienlijk minder geliefd, deze naam wordt door ongeveer 1.000 mannen gedragen.

Wat betekent Harmjan?

Harmjan is een Nederlandse jongensnaam en betekent “krijger of (leger)aanvoerder”.

Wat betekent de naam Herman?

Tweestammige Germaanse naam die ongeveer betekent ‘man, held van het leger’, uit Har-, Her- ‘heer, leger’ (zie her-) en -man ‘man, held’ (zie -man-).

Wat is de betekenis van de naam Harry?

Harry is afgeleid van Hendrik. Hendrik is een van de meest voorkomende Germaanse jongensnamen. Vermoedelijk komt het eerste deel van ‘heim’, wat ‘woonplaats, erf’ betekent. ‘Rik’ betekent ‘machtig, aanzienlijk’ of ‘heerser’.

Waar komt de naam Armin vandaan?

Armin is een Duitse jongensnaam, die is afgeleid van Arminius. Dit betekent ‘geheel’ of ‘universeel’.