Hoeveel mensen met mijn voornaam?

Het aantal mensen met jouw voornaam kan variëren afhankelijk van de populariteit van de naam in verschillende regio’s en tijdsperioden. In Nederland kan je via officiële bronnen zoals het Meertens Instituut of de Basisregistratie Personen (BRP) een nauwkeurig overzicht krijgen van het aantal mensen met een specifieke voornaam. Deze instanties verzamelen en analyseren naamgegevens van de bevolking.

Als je jouw voornaam invoert op de website van het Meertens Instituut, krijg je direct een schatting van hoeveel mensen in Nederland deze naam dragen. Voor recente en nauwkeurige cijfers kun je ook de bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) raadplegen. Over het algemeen geldt dat sommige voornamen erg populair zijn en door duizenden mensen gedeeld worden, terwijl andere voornamen uniek zijn of slechts door een handvol mensen worden gedragen.

De populariteit van een voornaam kan ook veranderen over de jaren; sommige namen waren populairder in vorige generaties en zijn nu minder gebruikelijk, terwijl nieuwe namen in opkomst kunnen zijn.

 • Met behulp van een voornaam frequentie opzoeker kun je achterhalen hoeveel mensen dezelfde voornaam hebben als jij.
 • We delen interessante statistieken over voornaam populariteit en onderzoeken naar voornamen in de Nederlandse bevolking.
 • Je kunt ook ontdekken hoe uniek jouw naam is en of jouw voornaam veel voorkomt in Nederland.
 • We geven inzicht in de betekenis en oorsprong van verschillende voornamen.
 • Daarnaast delen we enkele verrassende en leuke feiten over voornamen.

Ontdek hoe uniek jouw naam is

Ben je benieuwd naar het aantal mensen dat dezelfde voornaam heeft als jij? Met behulp van onze voornaam frequentie opzoeker kun je snel en eenvoudig ontdekken hoe uniek jouw naam is. Deze handige tool biedt tevens inzicht in het aantal mensen dat dezelfde voornaam draagt.

Met de voornaam frequentie opzoeker kun je:

 • Controleren hoe vaak jouw voornaam voorkomt in Nederland
 • Vergelijken met andere veelvoorkomende namen
 • Onderzoeken of jouw naam een populaire keuze is
VoornaamAantal mensen met dezelfde voornaam
Emma10.253
Noah8.956
Sophie7.842
Daan6.751
Lisa5.613

De bovenstaande tabel toont een aantal populaire voornamen en het aantal mensen in Nederland dat dezelfde voornaam heeft. Zo krijg je een idee van de frequentie van specifieke namen in onze samenleving. Met de voornaam frequentie opzoeker kun je deze statistieken opvragen voor elke naam die je maar wilt.

Nederland kent een grote verscheidenheid aan voornamen. Benieuwd naar interessante statistieken over de populariteit van voornamen? In dit gedeelte delen we onderzoeksresultaten over voornamen in de Nederlandse bevolking en de verspreiding van voornamen in Nederland.

JaarMeest populaire jongensnaamMeest populaire meisjesnaam
2020NoahEmma
2019DaanTess
2018LucasJulia

Uit recent onderzoek blijkt dat de populariteit van voornamen kan variëren per jaar. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de geboorteregistraties in Nederland om zo de meest voorkomende voornamen te achterhalen. Hierboven zie je een overzicht van de meest populaire jongens- en meisjesnamen in de afgelopen jaren.

Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar de verspreiding van voornamen over verschillende regio’s in Nederland. Hieruit blijkt dat bepaalde namen populairder kunnen zijn in bepaalde delen van het land. Dit kan te maken hebben met culturele verschillen of regionale trends. Zo is de naam “Finn” bijvoorbeeld populairder in het noorden van Nederland, terwijl “Mila” vaker voorkomt in het zuiden.

De populariteit van voornamen kan dus zowel per jaar als per regio verschillen. Dit maakt het interessant om de statistieken en verspreiding van voornamen in Nederland te onderzoeken.

Hoeveel mensen delen jouw voornaam?

Ben je nieuwsgierig naar hoeveel mensen dezelfde voornaam hebben als jij? Het is interessant om te ontdekken hoeveel naamgenoten er zijn en of jouw voornaam veel voorkomt in Nederland. Gelukkig is er een manier om dit te achterhalen.

Om het aantal mensen met dezelfde voornaam te tellen, zijn er verschillende bronnen die je kunt raadplegen. Een van de meest gebruikte bronnen is het bevolkingsregister. Hierin worden namen van alle inwoners van Nederland geregistreerd, waardoor het mogelijk is om een schatting te maken van het aantal mensen met dezelfde voornaam als jij.

Een andere manier om het aantal naamgenoten te achterhalen, is door middel van online tools en databases. Er zijn diverse websites en programma’s die je kunt gebruiken om te zoeken naar voornaam frequentie en statistieken. Door je voornaam in te voeren, kun je precies zien hoeveel mensen dezelfde voornaam hebben als jij.

Voornaam frequentie opzoeken

Een handige tool om de voornaam frequentie op te zoeken is de “Voornamenbank” van het Meertens Instituut. Dit instituut heeft een uitgebreide database met voornamen en geeft inzicht in de populariteit van voornamen in Nederland. Je kunt eenvoudig zoeken op jouw voornaam en zien hoeveel mensen dezelfde naam dragen.

VoornaamAantal naamgenoten
Emma3120
Noah2999
Sophie2880
Lucas2351
Lisa2299

In de bovenstaande tabel zie je een voorbeeld van voornamen en het aantal naamgenoten in Nederland. Dit kan je een idee geven van de populariteit van bepaalde voornamen en hoeveel mensen dezelfde naam delen.

Dus als je wilt weten hoeveel mensen dezelfde voornaam hebben als jij, zijn er verschillende bronnen en tools die je kunt gebruiken. Ontdek hoe uniek jouw naam is en of je veel naamgenoten hebt!

Achtergrondinformatie over voornamen

Naast het ontdekken van het aantal mensen met dezelfde voornaam als jij, delen we ook interessante achtergrondinformatie over voornamen. Hieronder bespreken we het onderzoek naar voornamen in de Nederlandse bevolking en hoe je statistieken over voornamen kunt opvragen.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar voornamen in de Nederlandse bevolking. Deze onderzoeken geven inzicht in de populariteit en verspreiding van voornamen over de jaren. Ze helpen ons begrijpen welke namen vaak voorkomen en welke minder gebruikelijk zijn. Daarnaast kunnen ze ook trends en ontwikkelingen in namen laten zien.

Statistieken over voornamen opvragen

Als je meer wilt weten over voornaam statistieken, kun je gebruikmaken van verschillende bronnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt gegevens over voornamen en publiceert regelmatig rapporten en statistieken. Daarnaast zijn er ook online databases en tools beschikbaar waar je informatie kunt opvragen over voornamen en hun populariteit.

Wil je weten hoe vaak jouw voornaam voorkomt in Nederland? Of ben je benieuwd naar de populariteit van bepaalde namen in jouw regio? Door voornaam statistieken op te vragen, kun je meer inzicht krijgen in de verschillende namen en hun verspreiding in de Nederlandse bevolking.

OnderzoekBron
Onderzoek naar voornamen in de Nederlandse bevolkingCBS
Online voornaam databases en toolsVarious

Voornaam populariteit door de jaren heen

De populariteit van voornamen kan door de jaren heen veranderen. In dit gedeelte zullen we onderzoeken hoe voornamen in populariteit zijn verschoven en wat dit ons kan vertellen over trends en ontwikkelingen in namen.

Om een beter inzicht te krijgen in de populariteit van voornamen, worden er regelmatig onderzoeken uitgevoerd naar de voornamen van de Nederlandse bevolking. Deze onderzoeken geven ons statistieken en gegevens over welke namen het meest voorkomen in bepaalde periodes.

Een interessante manier om de populariteit van voornamen door de jaren heen te bekijken, is door middel van een tabel. Hieronder vind je een tabel met de top 10 jongens- en meisjesnamen in Nederland van de afgelopen 10 jaar:

JaarMeisjesnamenJongensnamen
2020EmmaNoah
2019TessLiam
2018SophieLucas
2017JuliaDaan
2016TessNoah
2015EmmaLiam
2014SophieDaan
2013LisaBram
2012EmmaLucas
2011SophieDaan

Deze tabel geeft een overzicht van de meest populaire namen in Nederland gedurende de afgelopen 10 jaar. Het laat zien hoe namen in populariteit kunnen stijgen of dalen over de tijd. Zo blijkt dat de namen Emma, Sophie en Tess regelmatig voorkomen bij meisjes, terwijl Noah, Liam en Lucas populaire jongensnamen zijn.

Door de populariteit van voornamen in verschillende jaren te vergelijken, kunnen we interessante trends en patronen ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld aangeven welke namen in een bepaalde periode populair waren en welke namen juist minder vaak werden gekozen.

Wil je meer weten over de populariteit van voornamen door de jaren heen? Blijf dan lezen en ontdek interessante statistieken en inzichten over voornamen in de volgende secties.

Betekenis en oorsprong van voornamen

Heb je je ooit afgevraagd wat de betekenis en oorsprong zijn van jouw voornaam? Het kan interessant zijn om te ontdekken waar jouw naam vandaan komt en welke betekenis eraan wordt toegeschreven. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze informatie op te zoeken.

Om te beginnen kun je gebruikmaken van voornamen bevolking onderzoeken. Deze onderzoeken verzamelen gegevens over voornamen in de Nederlandse bevolking, inclusief hun herkomst en betekenis. Door deze onderzoeken te raadplegen, kun je meer te weten komen over de culturele, historische en taalkundige aspecten van jouw voornaam.

Bovendien kun je voornaam statistieken opvragen bij instanties en organisaties die zich bezighouden met voornamen. Zij hebben vaak uitgebreide databases met informatie over de populariteit, betekenis en oorsprong van verschillende voornamen. Door deze statistieken op te vragen, krijg je een dieper inzicht in jouw eigen voornaam en kun je wellicht interessante feiten ontdekken.

Voorbeeld

Stel, jouw voornaam is “Sophie”. Je bent benieuwd naar de betekenis en oorsprong van deze naam. Door een voornamen bevolking onderzoek te raadplegen, kom je erachter dat “Sophie” een Franse voornaam is met de betekenis “wijsheid”. Daarnaast kun je voornaam statistieken opvragen bij een organisatie die voornamen registreert. Hieruit blijkt dat “Sophie” in de afgelopen jaren een van de populairste voornamen is in Nederland.

Het is fascinerend om te ontdekken hoe voornamen worden gevormd en geëvolueerd door de geschiedenis heen. Door meer te weten te komen over de betekenis en oorsprong van jouw voornaam, krijg je een dieper begrip van je eigen identiteit en achtergrond.

VoornaamHerkomstBetekenis
SophieFransWijsheid
MilanItaliaansLiefde, genade
LiamIersOnbezwaard, beschermer

Interessante feiten over voornamen

Wist je dat er veel interessante feiten zijn over voornamen? Hieronder vind je enkele verrassende en leuke weetjes:

 • De meest voorkomende voornamen in Nederland zijn nog steeds Jan en Marie.
 • Er zijn ook veel populaire voornamen die vanuit andere culturen naar Nederland zijn geïmporteerd, zoals Mohammed, Ahmed en Fatima.
 • In sommige regio’s van Nederland zijn er opvallende regionale voornamencycli, waarbij bepaalde voornamen generatie na generatie terugkomen.
 • Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de psychologische effecten van voornamen en hoe deze van invloed kunnen zijn op iemands zelfbeeld en gedrag.
 • Sommige ouders creëren unieke voornamen door bestaande namen te combineren of door namen te verzinnen die nog niet eerder zijn gebruikt.
 • De betekenis van voornamen kan historische, culturele of religieuze oorsprong hebben en kan vaak in verband worden gebracht met bepaalde tradities of overtuigingen.

Voornaam verspreiding in Nederland

Voornamen kunnen variëren afhankelijk van de regio in Nederland. De verspreiding van voornamen in verschillende delen van het land kan interessante inzichten bieden in regionale verschillen. Wil je ontdekken hoe jouw voornaam zich verspreidt in Nederland? Gebruik dan onze voornaam frequentie opzoeker om een idee te krijgen van de populariteit van jouw naam in verschillende regio’s. Zo kun je zien of jouw voornaam vaak voorkomt in het hele land of voornamelijk in specifieke steden of provincies.

Daarnaast kan de verspreiding van voornamen in Nederland ook worden beïnvloed door culturele en historische factoren. Bijvoorbeeld, families met oorsprong in bepaalde regio’s kunnen de voorkeur geven aan bepaalde voornamen die typisch zijn voor die regio. Ook kunnen voornamen die populair zijn in bepaalde steden of provincies een bredere verspreiding krijgen door migratie en verhuizingen.

Met onze voornaam frequentie zoeker kun je niet alleen de verspreiding van jouw voornaam in Nederland ontdekken, maar ook interessante inzichten opdoen over regionale verschillen en de diversiteit van voornamen in het land.