Wat is de betekenis van bevestigen?

[ditr] iemand mededelen dat iets is zoals gevraagd is of verondersteld wordt. [ov] vastmaken. overtuigender maken.

Wat betekent ter bevestiging van?

het bevestigen, het mededelen aan iemand dat iets is zoals gevraagd is of verondersteld wordt. het bevestigd zijn, het vastzitten aan iets anders. datgene waarmee of waardoor twee of meer dingen aan elkaar vastzitten.

Wat betekent het woord bevestigen?

bevestigen – regelmatig werkwoord uitspraak: be-ves-ti-gen 1. ergens aan vastmaken ♢ hij bevestigde de kar aan de auto 2. er ja op zeggen, zeggen dat het klopt ♢ hij bevestigde het gerucht dat J…

Wat is een ander woord voor bevestigen?

affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren. bekrachtigen (ww) : beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen.

Is het bevestigd of bevestigt?

De stam is de vorm die we horen als we de uitgang -en (soms -n) van de infinitief weglaten, bijvoorbeeld: lopen – loop, bevestigen – bevestig, werken – werk. Bij de onvoltooid tegenwoordige tijd van de tweede en derde persoon enkelvoud voegen we dan een -t toe: (jij/hij) bevestigt, (jij/hij) werkt, (jij/hij) loopt.12 mei 2021

Wat is het tegenovergestelde van bevestigd?

[ov] iemand plechtig in een rang of waar… Het bevestigen bij een hotel heeft meestal te maken met afronden van een bestelling. ergens aan vastmaken vb: hij bevestigde de kar aan de auto Tegenstelling: losmaken er ja op zeggen, zeggen dat het klopt vb: hij bevestigde het gerucht dat Jan aangekomen…

Waarom heb je bevestiging nodig?

Zoek je vaak bevestiging van anderen? Dan betekent het meestal dat je niet zoveel zelfvertrouwen hebt. Tijd om daaraan te werken! “De enige manier om je zelfvertrouwen te verbeteren is door je leven op een manier te leven die jou trots maakt.” Doe dus dingen die jou een goed gevoel geven.1

Wat is iets mislopen?

mislopen – Werkwoord 1. ergatief niet op de juiste tijd op de juiste plaats zijn om iets mee te maken ♢ Hij is door autopech dat prachtige concert misgelopen. 2. ergatief fout aflopen ♢ Zijn plannetje liep helemaal mis door die plotselinge sneeuwval….

Wat is bevestigen in het Engels?

bevestigen [bevestigde|bevestigd] {werkwoord} confirm [confirmed|confirmed] {ww.}

Hoe een afspraak bevestigen via mail?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat is de betekenis van beamen?

Wat is het tegenovergestelde van beamen?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): beamen ≠ loochenen, ontkennen, tegenspreken.

Wat is het voltooid deelwoord?

Het voltooid deelwoord is een vorm van het werkwoord. Voltooide deelwoorden maken deel uit van samengestelde werkwoordstijden. De voltooide tijd wordt gevormd door de persoonsvorm van het hulpwerkwoord hebben of zijn en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. We hebben tot vijf uur gewacht.