Welke namen mogen niet in België?

In België zijn er bepaalde restricties en wetten met betrekking tot voornamen. Niet alle namen zijn toegestaan volgens de officiële namenwetgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regels om problemen met de autoriteiten te voorkomen.

 • Er zijn specifieke regels en wetten voor voornamen in België
 • Sommige namen zijn verboden en wettelijk niet toegestaan
 • Culturele en religieuze overtuigingen kunnen ook een rol spelen bij het kiezen van namen
 • Er zijn uitzonderingen op de regels en er zijn rechten en procedures voor het veranderen van voornamen
 • Er zijn tips en richtlijnen om toegestane namen te kiezen
 • Er zijn bekende gevallen waarin namen niet zijn toegestaan en voor ophef hebben gezorgd

Regels en wetgeving voor voornamen in België

In België zijn er specifieke regels en wetten omtrent voornamen. Het is belangrijk om deze te kennen voordat je een naam kiest voor je kind. De officiële namenwetgeving bepaalt welke namen wel en niet zijn toegestaan. Hier volgt een overzicht van enkele belangrijke regels en beperkingen:

 • De naam moet de privacy en waardigheid van het kind respecteren.
 • De naam mag geen aanstootgevende, discriminerende of obscene termen bevatten.
 • De naam mag niet verwarrend zijn voor anderen, bijvoorbeeld door het gebruik van symbolen of cijfers.
 • De naam mag geen achternaam zijn of lijken op een achternaam.
 • De naam mag geen titels, rangen of adellijke titels bevatten, tenzij deze wettelijk zijn verkregen.

Daarnaast is het ook verboden om een naam te kiezen die al is geregistreerd in het bevolkingsregister en om een naam te geven die in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Om een beter inzicht te krijgen in de regels en wetgeving voor voornamen in België, hieronder een overzichtstabel:

RegelUitleg
Privacy en waardigheidDe naam moet de privacy en waardigheid van het kind respecteren.
Aanstootgevende termenDe naam mag geen aanstootgevende, discriminerende of obscene termen bevatten.
Verwarring voorkomenDe naam mag niet verwarrend zijn voor anderen, bijvoorbeeld door het gebruik van symbolen of cijfers.
AchternaamDe naam mag geen achternaam zijn of lijken op een achternaam.
Titels en rangenDe naam mag geen titels, rangen of adellijke titels bevatten, tenzij deze wettelijk zijn verkregen.
Geregistreerde namenHet is verboden om een naam te kiezen die al is geregistreerd in het bevolkingsregister.
Openbare orde en goede zedenHet is verboden om een naam te geven die in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Verboden namen in België

België heeft specifieke wetten en regelgeving met betrekking tot voornamen, en sommige namen zijn verboden vanwege verschillende redenen, variërend van culturele gevoeligheden tot juridische beperkingen.

Hier zijn enkele voorbeelden van namen die je niet mag geven in België:

Verboden NaamReden voor verbod
AmbtenaarDeze naam is verboden omdat het kan worden verward met een officiële functie en voor problemen kan zorgen bij administratieve processen.
Princess LeiaDeze naam is verboden omdat het een verwijzing is naar een fictief personage uit Star Wars, wat in strijd is met de regels voor voornamen in België.
LuciferDeze naam is verboden vanwege de religieuze connotaties en het negatieve imago dat ermee wordt geassocieerd.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze voorbeelden slechts een greep zijn uit de vele namen die verboden zijn in België. Het doel van deze restricties is om ervoor te zorgen dat voornamen geen onnodige problemen veroorzaken of in strijd zijn met de wet.

Namen die wettelijk niet toegestaan zijn in België

België heeft strikte regels omtrent voornamen en er zijn specifieke namen die wettelijk niet zijn toegestaan. Het geven van dergelijke namen kan serieuze consequenties hebben, zoals het weigeren van de naamregistratie bij de burgerlijke stand. Hieronder volgen enkele voorbeelden van namen die in België illegaal zijn:

 • Namen die beledigend, vulgair of obsceen zijn.
 • Namen die voor onduidelijkheid kunnen zorgen, zoals symbolen, afkortingen of cijfers als volledige naam.
 • Namen die verwarring kunnen veroorzaken met bestaande familiennamen of familienamen van bekende personen of merken.
 • Namen die tegen de goede zeden ingaan, zoals racistische, seksistische of haatdragende termen.
 • Namen die te lang zijn, waarbij een maximale lengte van 200 karakters wordt gehanteerd.
 • Namen die de privacy van het kind kunnen schaden, zoals namen van beroepen of titels.

Het is belangrijk om deze regels in gedachten te houden bij het kiezen van een naam voor een kind in België. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot juridische problemen en bureaucratische hindernissen. Zorg er altijd voor dat de gekozen naam voldoet aan de wettelijke vereisten om onnodige complicaties te voorkomen.

Culturele en religieuze beperkingen op voornamen

Binnen de Belgische samenleving zijn er bepaalde culturele en religieuze beperkingen waarmee ouders rekening moeten houden bij het kiezen van voornamen voor hun kinderen. Deze beperkingen zijn gebaseerd op tradities, geloofsopvattingen en culturele normen die in België worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Religieuze beperkingen spelen een belangrijke rol in het namengevingsproces. In België worden bijvoorbeeld bepaalde namen geassocieerd met religieuze figuren of concepten, en ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen deze namen te geven vanwege hun geloofsovertuigingen. Aan de andere kant kunnen er ook namen zijn die door religieuze autoriteiten als ongepast worden beschouwd vanwege hun betekenis, connotaties of historische context.

Culturele beperkingen zijn gerelateerd aan de gewoonten, waarden en tradities van de diverse culturele groepen in België. Sommige culturen hebben specifieke namen die belangrijk zijn voor hun identiteit en erfgoed, en ouders kunnen ervoor kiezen om deze tradities voort te zetten door hun kinderen namen te geven die binnen hun culturele achtergrond passen. Bovendien kunnen bepaalde namen als respectloos of beledigend worden beschouwd binnen bepaalde culturele contexten, en het vermijden van dergelijke namen is essentieel om respect en inclusiviteit te bevorderen.

Het is belangrijk voor ouders om zich bewust te zijn van deze culturele en religieuze beperkingen bij het kiezen van voornamen en om respectvol om te gaan met de gevoeligheden en waarden van de samenleving waarin ze leven.

Bijzondere overwegingen voor dubbele namen en achternamen

In België zijn er specifieke regels en overwegingen met betrekking tot het gebruik van dubbele namen en achternamen. Dit heeft invloed op het proces van het kiezen en registreren van namen voor kinderen en het behouden van familienamen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regels om problemen met de autoriteiten te voorkomen.

Een dubbele naam bestaat uit twee voornamen die zonder koppelteken zijn samengevoegd, zoals “MarieLouise” of “Jean-Pierre”. Het wordt vaak gebruikt als eerbetoon aan familieleden of om een unieke identiteit te creëren. Hoewel het geven van een dubbele naam vrij is in België, moet deze worden vermeld op de geboorteakte en officieel geregistreerd worden. Het is belangrijk om te weten dat het wettelijk niet toegestaan is om een achternaam als dubbele voornaam te gebruiken.

Wat betreft achternamen in België, wordt de familierechtelijke structuur gereguleerd door de Burgerlijke Stand-wet. De wettelijke regels zijn vrij strikt en beperken het veranderen van achternamen. Over het algemeen worden achternamen alleen veranderd onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij een gerechtelijke beslissing of in het geval van verandering van ouderlijk gezag.

Rechten en procedures voor het veranderen van voornamen

Wanneer het gaat om het veranderen van voornamen in België, zijn er specifieke procedures en rechten die gevolgd moeten worden. Het kan verschillende redenen hebben om een voornaam te willen veranderen, zoals persoonlijke voorkeuren, culturele redenen of een ongelukkige keuze van naam bij de geboorte.

Het proces voor het wijzigen van een voornaam begint met het indienen van een officieel verzoek bij de gemeente. Het verzoek moet worden onderbouwd met een geldige reden zoals een ongepaste associatie met een naam, pesten of geestelijk leed veroorzaakt door de huidige naam.

De gemeente zal het verzoek beoordelen en, indien aan alle wettelijke vereisten is voldaan, kan toestemming worden gegeven om de voornaam te wijzigen. Het is belangrijk op te merken dat de wetgeving betreffende het wijzigen van voornamen kan variëren afhankelijk van het gewest waarin u woont.

Na het verkrijgen van toestemming voor de naamswijziging, moet u de nieuwe voornaam officieel laten registreren. Dit kan gedaan worden door een verzoek in te dienen bij de Burgerlijke Stand. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan deze procedure.

Het is goed om te weten dat er bepaalde beperkingen en richtlijnen zijn bij het kiezen van een nieuwe voornaam. De nieuwe naam moet bijvoorbeeld geen aanstoot geven of verwarrend zijn voor anderen. Daarnaast moet de naam ook voldoen aan de regels en wetgeving met betrekking tot voornamen in België.

Als het verzoek om de voornaam te wijzigen wordt goedgekeurd, ontvangt u een nieuw identiteitsbewijs met de nieuwe voornaam. Dit betekent dat u de nieuwe voornaam kunt gebruiken in alle officiële documenten en in uw dagelijks leven.

Let op: Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het wijzigen van een voornaam om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier te werk gaat en aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Uitzonderingen op de regels voor voornamen

In België gelden strenge regels voor het kiezen van voornamen, maar er zijn ook enkele uitzonderingen op deze regels. Hieronder bespreken we enkele situaties waarin deze uitzonderingen van toepassing kunnen zijn.

1. Traditionele familienamen als voornaam

Een uitzondering op de regels voor voornamen in België is het gebruik van traditionele familienamen als voornaam. In sommige gevallen kan een traditionele familienaam die al generaties lang in de familie voorkomt, toch als voornaam gegeven worden. Dit wordt vaak gedaan om de familiebanden te benadrukken en tradities voort te zetten.

2. Buitenlandse namen met betekenis

Een andere uitzondering is het gebruik van buitenlandse namen met een speciale betekenis. Hoewel het normaal gesproken niet is toegestaan om buitenlandse namen te geven die niet in de lijst van toegestane namen staan, kunnen namen die een duidelijke betekenis hebben wel worden geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de naam historische, culturele of religieuze betekenis heeft.

3. Bijzondere omstandigheden

In bepaalde bijzondere omstandigheden, zoals medische of persoonlijke redenen, kan een uitzondering gemaakt worden op de regels voor voornamen in België. Bijvoorbeeld als een bepaalde naam van grote emotionele waarde is voor de ouders of als een kind een speciale band heeft met een bepaalde naam.

Het is belangrijk op te merken dat deze uitzonderingen niet automatisch worden toegekend. Een verzoek om een naam die niet aan de reguliere regels voldoet, moet worden ingediend bij de bevoegde instanties en zal individueel worden beoordeeld.

UitzonderingCriteriaVoorbeeld
Traditionele familienamen als voornaamAl generaties lang in de familieVan Dijk als voornaam
Buitenlandse namen met betekenisDuidelijke betekenis of historische/culturele/religieuze waardeAurora (betekent “dageraad” in het Latijn)
Bijzondere omstandighedenMedische of persoonlijke redenenEen naam van grote emotionele waarde voor de ouders

Tips voor het kiezen van toegestane namen in België

Het kiezen van een naam voor je kind is een belangrijke beslissing. In België zijn er regels en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een naam. Om problemen met de autoriteiten te voorkomen, zijn hier enkele tips en richtlijnen voor het kiezen van toegestane namen.

 1. Kies een naam die niet verboden is: Controleer de lijst met verboden namen in België om er zeker van te zijn dat de naam die je wilt geven niet in strijd is met de wet.
 2. Vermijd obscene of beledigende namen: Het is vanzelfsprekend, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gekozen naam geen obscene, beledigende of kwetsende betekenis heeft.
 3. Houd rekening met culturele en religieuze beperkingen: Als je een naam wilt kiezen die voortkomt uit een bepaalde culturele of religieuze traditie, zorg er dan voor dat deze in overeenstemming is met de regels en wettelijke beperkingen in België.
 4. Vermijd dubbele namen die verwarrend kunnen zijn: Het gebruik van dubbele namen is toegestaan, maar vermijd combinaties die verwarrend kunnen zijn of tot problemen kunnen leiden bij officiële documenten.
 5. Wees voorzichtig met achternamen: Bij het geven van een achternaam is het belangrijk om rekening te houden met eventuele beperkingen of gevolgen die kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld een dubbele achternaam.
 6. Denk aan de uitspraak en spelling: Kies een naam die eenvoudig is uit te spreken en te spellen, zodat je kind later geen problemen ondervindt bij officiële procedures of in het dagelijks leven.

Het is raadzaam om de namenwet in België te raadplegen en advies in te winnen bij de autoriteiten als je twijfels hebt over de gekozen naam. Door deze tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat de naam van je kind voldoet aan de wettelijke vereisten en geen problemen oplevert in de toekomst.

Beroemde gevallen van verboden namen in België

Net zoals in andere landen heeft België ook enkele beroemde gevallen gehad waarin namen niet werden toegestaan. Een bekend voorbeeld is het geval van de ouders die hun kind ‘Nokia’ wilden noemen, naar het bekende merk van mobiele telefoons. Dit werd echter geweigerd omdat het een merknaam is en volgens de Belgische wetgeving mogen kinderen geen merknamen als voornaam hebben.

Nog een opvallend geval was dat van de ouders die hun kind ‘Emoji’ wilden noemen, naar de bekende emoticons die we in chatberichten gebruiken. Ook deze naam werd geweigerd omdat het geen erkende voornaam is volgens de Belgische namenwetgeving.

Een ander beroemd geval was dat van de ouders die hun kind ‘Megatron’ wilden noemen, vernoemd naar de slechterik uit de Transformers-films. Deze naam werd eveneens geweigerd omdat het een fictief personage is en geen geschikte voornaam volgens de Belgische regels.