Jongensnaam: Fedde

Alles over de naam Fedde

De jongensnaam Fedde staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 54 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 245 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Bescherming, Vrede.

Herkomst en betekenis van de naam Fedde

Fedde is een stoere Friese (en Groningse) jongensnaam, Fedde is een verkorte vorm van de Germaanse naam -fred- ‘vrede, bescherming’ met ‘enkelvoudige stam’ Fedde is een voornaam die vooral nog in Noord-Nederland wordt gebruikt. In het midden en het zuiden van Nederland neemt de populariteit ervan echter snel toe. Fedde is ook afgeleid van het Oudfriese “fretho/fritho” (van Germaanse oorsprong), dat vrede of bescherming betekent. Blue Fedde is een Oudfriese naam die “dood” betekent. Er is ook een boek verschenen onder de naam Fede. Anne Lutger van der Loeff schreef de kinderroman Ik ben Fedde, uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma Amsterdam in 1972 Fedde le Grand is een bekende Nederlandse DJ. En onlangs noemde You Tuber Giel de Winter (StukTV) zijn zoon Fedde Giel de Winter.

Opbouw van de naam Fedde

De naam Fedde bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Fedde is Fries. Andere namen die lijken op Fedde zijn .

Spelling van de naam Fedde

Spelling volgens het internationaal alfabet

F Florida
E Edison
D Danemark
D Danemark
E Edison

Spelling volgens het Nederlands alfabet

F Ferdinand
E Eduard
D Dirk
D Dirk
E Eduard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

F Foxtrot
E Echo
D Delta
D Delta
E Echo