Jongensnaam: Imran

Alles over de naam Imran

De jongensnaam Imran staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 195 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 92 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Verheven Natie, Verheugd Land.

Herkomst en betekenis van de naam Imran

Imran is een Arabische jongensnaam (عمران). Imran is een verkorte vorm van Imran. Imran (Arabisch: عمران) is de vader van Maryam in de Koran. Traditioneel wordt Imran ook vereenzelvigd met Amram, de vader van Mirjam (er zijn anderen). De naam Imran komt driemaal voor in de Koran, tweemaal in “Het Geslacht van Imran” en eenmaal in “De Verboden Handen”.
De identiteit van Imran blijkt duidelijk uit het volgende vers in de Koran.

De vrouw van Imran zei: “Ik bied u aan wat in mijn schoot is, ik noem haar Maljam en stel haar en haar nageslacht onder uw bescherming tegen Satan, de verworpene.” Dus nam haar Heer haar graag aan, liet haar in pracht en praal opgroeien en vertrouwde haar aan Zacharia toe. (Sura De Secs van Imran 35-37)
Varianten zijn Imran en Emran.

Opbouw van de naam Imran

De naam Imran bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Imran is Arabisch. Andere namen die lijken op Imran zijn .

Spelling van de naam Imran

Spelling volgens het internationaal alfabet

I Italia
M Madagaskar
R Roma
A Amsterdam
N New York

Spelling volgens het Nederlands alfabet

I Izak
M Maria
R Rudolf
A Anna
N Nico

Spelling volgens het NAVO-alfabet

I India
M Mike
R Romeo
A Alfa
N November