Meisjesnaam: Abby

Alles over de naam Abby

De meisjesnaam Abby staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 235 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 61 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Vreugde van de Vader.

Herkomst en betekenis van de naam Abby

Abby is een meisjesnaam afgeleid van de naam Abigail. Abigail is een meisjesnaam van Hebreeuwse oorsprong en betekent “de vader behagen” of “het plezier van de vader”.

Varianten of afleidingen van abigail zijn onder andere. Abigail, Abigail, Abigail Abigal, Abby, Abi, Abiegel, Bigel.
Het wordt in het Engels ook gespeld als Abigail, of in verkorte vormen als Abbie, Abby, Gail en Gayle. In het Engels krijgt Abigail ook de betekenis van “maid” of “chambermaid”, aangezien zij naar zichzelf verwijst als “thy servant” (uw dienares) in het bijbelse boek Samuel. In de Engelse literatuur is dit gebruik bijvoorbeeld terug te vinden in het toneelstuk The Scornful Lady van Beaumont en Fletcher uit 1616.

Opbouw van de naam Abby

De naam Abby bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Abby is Hebreeuws. Andere namen die lijken op Abby zijn .

Spelling van de naam Abby

Spelling volgens het internationaal alfabet

A Amsterdam
B Baltimore
B Baltimore
Y Yokohama

Spelling volgens het Nederlands alfabet

A Anna
B Bernard
B Bernard
Y Ypsilon

Spelling volgens het NAVO-alfabet

A Alfa
B Bravo
B Bravo
Y Yankee