Meisjesnaam: Fieke

Alles over de naam Fieke

De meisjesnaam Fieke staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 355 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 39 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Levenswijsheid, Slim, Overwinnaar.

Herkomst en betekenis van de naam Fieke

Fieke is een Friese meisjesnaam. De oorsprong en betekenis van de naam Fieke, die ook bij Belgische ouders populair is, is echter niet helemaal duidelijk. Het is waarschijnlijk een Friese versie van de meisjesnaam Victoria, wat “overwinnaar” betekent; Fieke wordt ook gezien als een verkorting van Sofieke, waarvan de naam Sofie is afgeleid. En Sofie is afgeleid van Sophia. Het is afgeleid van het Griekse woord sophíā / sophía (σοφία), dat “wijsheid, kennis, opvoeding, vaardigheid in het dagelijks leven, gezond verstand, voorzichtigheid” betekent. Het is ook nauw verwant met het woord “sophos” (σοφός) dat “slim, vaardig, sluw, intelligent, wijs, bedachtzaam” betekent; het kan een samentrekking zijn van Joseph (Josefien → Fien → Fieke), een vrouwelijke vorm. Als dat zo is, betekent de naam “hij die triomfeert”.

Opbouw van de naam Fieke

De naam Fieke bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Fieke is Fries. Andere namen die lijken op Fieke zijn Dieke,Famke,Femke,Lieke,Mieke.

Spelling van de naam Fieke

Spelling volgens het internationaal alfabet

F Florida
I Italia
E Edison
K Kilogramme
E Edison

Spelling volgens het Nederlands alfabet

F Ferdinand
I Izak
E Eduard
K Karel
E Eduard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

F Foxtrot
I India
E Echo
K Kilo
E Echo