Meisjesnaam: Marie

Alles over de naam Marie

De meisjesnaam Marie staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 158 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 103 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Geliefde, Bitterheid, Zee.

Herkomst en betekenis van de naam Marie

Marie is in Nederland een standaard meisjesnaam. De naam Marie is afgeleid van Maria. Maria is ook afgeleid van het Hebreeuwse Miriam, de naam van de zuster van Mozes en Aäron (Numeri 26, 59). Er zijn meer dan 60 verklaringen voor de namen Maria en Marie, hetgeen erop wijst dat de betekenis van de namen hoogst onzeker is. Het zijn waarschijnlijk oud-Egyptische namen, afgeleid van het naamelement mry of mr, dat “geliefde” betekent. Een andere veel voorkomende verklaring is “bitterheid”. Een van de redenen voor de onzekere verklaring van de naam is de oorspronkelijke spelling, waarin geen klinker voorkomt. De Septuagint (bijbelvertaling) gaf het als Mariam, de gebruikelijke Griekse vorm. In de Vulgata werd deze vorm waarschijnlijk geïnterpreteerd als axativus (vierde naamwoord), waar het altijd Maria was. In de Middeleeuwen werd de vorm vaak in verband gebracht met het Latijnse mare “zee”, vandaar stella maris “ster van de zee” en soortgelijke bijnamen; Marie is, net als Maria, een meisjesnaam, maar Marie wordt ook gebruikt voor katholieke mannen. Hij wordt vaak als tweede naam gebruikt, maar ten minste 400 mannen gebruiken hem ook als voornaam.
Varianten van de naam zijn Marië, Marié, Márie, Màrie, Maríe, Mariè, Märie, Mârie en Mariê.

Opbouw van de naam Marie

De naam Marie bestaat uit 5 letters. De oorsprong van Marie is Frans. Andere namen die lijken op Marie zijn Mara,Mare,Maren,Margo,Maria,Mariam,Marieke,Mariėlle,Mariette,Marije,Marijn,Marin,Marina,Marion,Marit,Marith,Marja,Marly,Marne,Marre,Marta,Marwa,Merel,Merve,Mira,Miray,Mirna,Miro,Mirre,Mirte,Mora,Myra.

Spelling van de naam Marie

Spelling volgens het internationaal alfabet

M Madagaskar
A Amsterdam
R Roma
I Italia
E Edison

Spelling volgens het Nederlands alfabet

M Maria
A Anna
R Rudolf
I Izak
E Eduard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

M Mike
A Alfa
R Romeo
I India
E Echo