Meisjesnaam: Valerie

Alles over de naam Valerie

De meisjesnaam Valerie staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 231 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 63 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Invloed Hebben, Sterk, Gezond, Kracht.

Herkomst en betekenis van de naam Valerie

Valerie is een klassieke, stijlvolle en tegelijk vrolijke meisjesnaam. Valerie is een Franse meisjesnaam die “kracht, gezondheid” betekent. De naam is van Romaanse oorsprong. De Latijnse clannaam Valerius is mannelijk en betekent kracht, gezondheid en moed. Valeria is de vrouwelijke vorm. Veel namen, zowel mannelijke als vrouwelijke, zijn uit het Frans in andere talen afgeleid.
In katholiek Europa werden namen altijd in verband gebracht met heiligen, en de populariteit van een naam weerspiegelde vaak het belang van de cultus van de heilige. Verscheidene belangrijke heiligen met deze naam werden in de Middeleeuwen en meer recentelijk ter plaatse vereerd. De heilige Valérie van Limoges (Frans: Sainte Valérie de Limoges) heeft waarschijnlijk de grootste invloed gehad op de popularisering van de naam. Haar cultus vond plaats in de zeer belangrijke Rue St James, en stond bekend als de Cephalophore (Wattle?). toen het een favoriet werd in de vroegmoderne keramiekindustrie. Cephalo komt van het Griekse κεφαλή (kephalè, ‘hoofd’) en φέρειν (phérein, ‘dragen’), verwijzend naar iemand die onthoofd was en daarna herrees en ging wandelen met haar hoofd in haar handen, echt waar! :-).
Valerie is dus de naam van een gemartelde middeleeuwse heilige, en sinds de eerste publicatie in 1880 heeft het in verschillende delen van de wereld een hoge vlucht genomen. Door de associatie met het woord moed behoort het tot een groep van bijzondere meisjesnamen met de betekenis van stoutmoedigheid, sterk en krachtig.

De naam Valeria kwam in gebruik in de jaren 1890, waarna de Franse naam Valerie al snel gangbaar werd.
Je moet voorzichtig zijn met spelling. Valérie is over het algemeen een vrouwelijke voornaam, rechtstreeks afgeleid van het Franse Valérie (alleen voor vrouwen). Valérie of Valérie is een mannelijke voornaam in delen van Europa (met name Frankrijk en Rusland) en een veel voorkomende familienaam in Franstalige landen. Een andere, meer ongebruikelijke Franse mannelijke vorm is Valėre. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke vorm zijn in veel Europese talen afgeleid en komen vooral voor in Oost-Europese talen zoals het Russisch. De mannelijke vorm is echter niet noodzakelijk verwant met de vrouwelijke: de etymologie kan verschillend zijn (sorry?). Etymologie is het gebied van de taalkunde dat de oorsprong van woorden bestudeert.
In Nederland bestaan vele spellingsvarianten, waaronder Valérie , Valèrie , Válerie , Vàlerié , Vâlerie , Válèrie , Valeríe , Válerié en Valêrie . Actrice Valerie Bertinelli en muzikante Valerie Carter Cash zijn bekende voorbeelden.

Opbouw van de naam Valerie

De naam Valerie bestaat uit 7 letters. De oorsprong van Valerie is Frans. Andere namen die lijken op Valerie zijn Valere.

Spelling van de naam Valerie

Spelling volgens het internationaal alfabet

V Valencia
A Amsterdam
L Liverpool
E Edison
R Roma
I Italia
E Edison

Spelling volgens het Nederlands alfabet

V Victor
A Anna
L Lodewijk
E Eduard
R Rudolf
I Izak
E Eduard

Spelling volgens het NAVO-alfabet

V Victor
A Alfa
L Lima
E Echo
R Romeo
I India
E Echo