Jongensnaam: Davy

Alles over de naam Davy

De jongensnaam Davy staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 475 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 33 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Geliefde, Vriend, Lieveling, zoon van David.

Herkomst en betekenis van de naam Davy

Davy is een jongensnaam; Day is een Hebreeuwse en Oud-Engelse naam en de naam Davy betekent “geliefd, zoon van David”; Davy is een andere spelling van David (Hebreeuws). David was de tweede koning van het Verenigd Koninkrijk Israël volgens de Hebreeuwse Bijbel en de voorvader van Jezus volgens de nieuwtestamentische evangeliën van Matteüs en Lucas. David staat centraal in de joodse, christelijke en islamitische leer en cultuur. In de Bijbel wordt de directe afstammeling van David beschouwd als de Messias, en in de Islam wordt hij beschouwd als een profeet. Davi is ook een vorm van Davis (Oud Engels). Varianten zijn Dave, Davey en Davie. Een bekend voorbeeld is Davy Klassen (voetballer). De Davy-lamp, ook Davey genoemd, is een veiligheidslamp die in 1815 door Sir Humphry Davy werd uitgevonden. Hij kan worden gebruikt als lamp om de aanwezigheid van gevaarlijke gassen zoals methaan en kooldioxide in ondergrondse kolenmijnen op te sporen.

De oorspronkelijke mijnlampen, uitgevonden door Davy, brandden op olie, en later werd benzine als brandstof gebruikt. De lamp was oorspronkelijk bedoeld als een veilige lichtbron in kolenmijnen. Met de komst van elektrische lampen voor mijnen, werden davitlampen minder belangrijk als lichtbron. Zij werden echter nog steeds gebruikt voor gasdetectie. In veel kolenmijnen werden petroleumlampen de overheersende methode om mijngas te meten.

Opbouw van de naam Davy

De naam Davy bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Davy is Hebreeuws. Andere namen die lijken op Davy zijn .

Spelling van de naam Davy

Spelling volgens het internationaal alfabet

D Danemark
A Amsterdam
V Valencia
Y Yokohama

Spelling volgens het Nederlands alfabet

D Dirk
A Anna
V Victor
Y Ypsilon

Spelling volgens het NAVO-alfabet

D Delta
A Alfa
V Victor
Y Yankee