Meisjesnaam: Emma

Alles over de naam Emma

De meisjesnaam Emma staat volgens de Sociale Verzekeringsbank op plek 3 voor meest gebruikte namen. Deze naam is 648 keer aan een kind gegeven bij de geboorte. De betekenis is kort te omschrijven als: Machtig, Verbonden, Groots, Universeel, Trouw, Kalm, Betrouwbaar.

Herkomst en betekenis van de naam Emma

De naam Emma is erg populair. Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van de naam Emma. Volgens de eerste theorie is de naam Emma afgeleid van de Hebreeuwse mannelijke naam Emmanuel, die “God is met ons” betekent. Er wordt dan aangenomen dat Emma een verkorte vorm is van de naam Emmanuel.
Volgens de tweede editie is Emma een Germaanse naam. De naam is afgeleid van het Germaanse woord ermena, dat “groot” of “prachtig” betekent. Volgens andere bronnen is de naam Emma een Germaanse naam die “geheel, universeel” betekent. Het is mogelijk dat deze naam pas veel later zelfstandig is geworden en oorspronkelijk een verkorte vorm was van een oudere Germaanse naam die begon met het element “ermen” (“alles, universeel”). In dit geval zijn de relevante namen Emilia, Emmy en Irma. Hoe dan ook, de naam Emma werd oorspronkelijk vooral gebruikt door de Franken. De naam verspreidde zich geleidelijk in Frankrijk en Engeland. Bijvoorbeeld, in 1002, trouwde de Engelse koning Ethelred met een vrouw genaamd Emma. Ze kwam uit Normandië. Volgens de vierde editie heeft de naam Emma Latijnse wortels en werd later vertaald als “kostbaar”; de naam Emma kan ook van Arabische oorsprong zijn. Vertaald uit het Arabisch betekent het “oprecht”, “zachtaardig” of “betrouwbaar”.

De naam Emma is niet alleen populair in West-Europa, of in de landen van de “Oude Wereld”. Ook in de landen van de Nieuwe Wereld (b.v. de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië) vinden ouders de naam mooi. In veel van deze landen staat de naam in de top vijf van populairste namen.
In de Verenigde Staten stond Emma reeds in 1880 op de derde plaats (achter de alomtegenwoordige Mary en Anna); zij daalde gestaag in de 20e eeuw en begon pas in de jaren tachtig weer te stijgen. Emma werd uiteindelijk de meest populaire meisjesnaam in de VS in 2008. In die tijd was het even populair in het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Scandinavië en Nederland.

De beroemdste Emma uit Nederland was Hertog van Waldock en Pyrmont, geboren als Adelaide Emma Wilhelmina Theresia Prinsesin tot Waldock en Pyrmont (Arolsen, 2 augustus 1858 – Den Haag, 20 maart 1934). Koningin Adelheid Emma Wilhelmina Theresa. Tweede echtgenote van Koning Willem III der Nederlanden; zij was Koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898. Zij werd pas in 1898 Koningin der Nederlanden, omdat de troonopvolgster (Wilhelmina) nog te jong was om de troon te bestijgen.

Emma is ook een populaire naam voor een fictief personage. Ze is misschien het meest bekend om haar boek Jane Austen. Emma!

Opbouw van de naam Emma

De naam Emma bestaat uit 4 letters. De oorsprong van Emma is Germaans. Andere namen die lijken op Emma zijn Amé,Amy,Emi,Emmy,Emy,Imme.

Spelling van de naam Emma

Spelling volgens het internationaal alfabet

E Edison
M Madagaskar
M Madagaskar
A Amsterdam

Spelling volgens het Nederlands alfabet

E Eduard
M Maria
M Maria
A Anna

Spelling volgens het NAVO-alfabet

E Echo
M Mike
M Mike
A Alfa